Društvena odgovornost

Teva Sweden AB

Besöksadress: Kungstorget 8
Postadress: Box 1070, 251 10 Helsingborg
 
Tel: 042-12 11 00, Fax: 042-12 11 08
Telefontid vardagar 08.30 - 16.30, lunchstängt 12.00 - 13.00
 
E-post: info@teva.se
 
Vid akuta ärenden utanför kontorstid avseende våra läkemedel, hänvisar vi till LIF´s jourtelefon på tel 040-22 35 38.
 
Vi är anknutna till Läkemedelsförsäkringen, tel 08-462 37 00, hemsida: www.lff.se

Location

Läkemedelsinformation

Medicinska frågor och allmänna frågor om läkemedel besvaras av:
Läkemedelsupplysningen, tel nr 0771-46 70 10
Sjukvårdsrådgivningen, tel nr 1177

Observera
Vi som läkemedelsföretag får inte ge individuella råd om medicinsk behandling. Dessa frågor skall besvaras av läkare/vårdpersonal.

Rapportering av biverkningar
Det är viktigt att rapportera biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Konsumenter, hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. (Se detaljer nedan.)

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

eller till Teva Sweden AB via mail till info@teva.se