Andningsvägar

Teva har specialiserat sig på att utveckla läkemedel för astma och andra lungsjukdomar. Vår strävan är att göra inhalatorer som är enkla och effektiva att använda. Ett exempel är en inhalator där dosen aktiveras automatiskt vid inandning och säkerställer att läkemedlet kommer effektivt ned i lungorna, där det har sin verkan.

Teva erbjuder följande läkemedel inom området andningsvägar

 

Information om korrekt användning av Airomir®

Teva Sweden AB vill förtydliga den skillnad som finns mellan olika beredningsformer av Airo­mir. Vid användning av en andningsbehållare (även kallad spacer) ska inte Airomir Autohaler eller Airomir lösning för nebulisator användas.

Tillsammans med andningsbehållare/spacer ska endast Airomir användas.
 
 
 
 
​​