Vill du få ytterligare information om våra biologiska läkemedel, kontakta:

Ulrika Zaki
Produktchef Icke-utbytbara läkemedel
ulrika.zaki@teva.se
Tel: 0705-90 64 40  
 

Biologiska läkemedel

På samma sätt som det sedan länge har funnits generiska kopior av vanliga originalläkemedel där patenten har gått ut har det inom EU sedan 2006 godkänts allt fler motsvarande produkter till patentlösa biologiska läkemedel. De kallas inom EU för "biosimilars".

Teva har följande biologiska läkemedel på marknaden

Eporatio (epoetin theta) B03XA01 - rekombinant humant erytropoetin
FASS-text Eporatio
 
Lonquex (lipegfilgrastim) L03AA14 - immunstimulerande medel
FASS-text Lonquex
 
Ratiograstim (filgrastim) L03AA02 - cytokiner och immunmodulerande medel
FASS-text Ratiograstim
 

Lonquex® (lipegfilgrastim)

Lonquex är en långverkande granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF) med den aktiva substansen lipegfilgrastim. Patienter som genomgår kemoterapi löper hög risk att drabbas av neutropeni (lågt antal vita blodkroppar) och febril neutropeni (lågt antal vita blodkroppar med feber). 

Lipegfilgrastim stimulerar benmärgen att bilda neutrofila granulocyter och frigöra dessa till blodbanan. Lonquex (lipegfilgrastim) är indicerat för att minska durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos vuxna patienter som behandlas med cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiskt syndrom). Lonquex tas som en subkutan injektion en gång per kemoterapicykel.

 

Lonquex har i genomförda studier visat sig ha likvärdig profil avseende kvalitet, effekt och säkerhet jämfört med pegfilgrastim1. Lonquex  är idag subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet.  Vill du veta mer om Lonquex, se www.fass.se 

Ladda ner vår patientbroschyr om Lonquex:

 

 

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket (http://www.lakemedelsverket.se/rapportera) och/eller Teva Sweden (info@teva.se).

Lonquex® (lipegfilgrastim) Rx,F, Immunstimulerande medel, kolonistimulerande faktorer.L03AA14. Lonquex® är indicerat för reduktion av durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos vuxna patienter som behandlas med cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiskasyndrom). En dos av 6 mg lipegfilgrastim (en förfylld spruta med Lonquex) rekommenderas för varje kemoterapicykel, administrerad cirka 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi. Förpackning: Varje förfylld spruta innehåller 6 mg lipegfilgrastim i 0,6 ml lösning. 1 ml injektionsvätska, lösning, innehåller 10 mg lipegfilgrastim. Lonquex® tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se. För ytterligare information samt pris se www.fass.se eller bipacksedel. Datum för SPC: Januari 2015. 

1) Bondarenko I, et al. BMC Cancer. 2013 Aug 14:13(1):386

Eporatio® (epoetin theta)

Eporatio finns i flera olika styrkor (1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000 och 30 000 IE) och levereras med säkerhetskanyl förpackad tillsammans med sprutan.
 

Bilden visar den förfyllda  sprutan med säkerhetskanylen monterad.

 
Här kan du ladda ner patientinformation om Eporatio:

Ratiograstim® (filgrastim)

Ratiograstim levereras med fast säkerhetskanyl och ser ut så här.

 
 
Här kan du ladda ner patientinformation om Ratiograstim:

Informationsmaterial

Är du vårdpersonal kan du beställa följande material från oss genom att skicka ett mail till info@teva.se. Ange ditt namn, arbetsplats  och adress samt vad du vill beställa.
  • Patientinformation om Lonquex
  • Patientinformation om Ratiograstim
  • Studieinformation (Ratiograstim i korthet)
  • Patientinformation om Eporatio
  • Studieinformation (Eporatio i korthet)
  • Doskort Eporatio
​​