För ytterligare information kontakta:

Annette Rietz
Head of Generics Scandinavia
Tel: 042-12 11 00
 

Dosprodukter

​Teva arbetar aktivt för att uppfylla dosdispenseringsenheternas krav och erbjuder därför ett särskilt sortiment för dosdispensering. Ofta har vi kunnat komma med förbättringar, till exempel längre hållbarhet på bruten förpackning, burkar med fler tabletter i, att inte ha ytterförpackning till burkar eller att utelämna bipacksedel.

​​