Generika

Våra produkter
​​

Generika

 

Teva är världsledande inom generika. Genom var stora produktionsvolym och närhet till kunder kan vi erbjuda läkemedel till lag kostnad och därmed bidra till lägre utgifter bade för samhälle och patienter.

 

Blod och blodbildande organ

Infektionssjukdomar

Efavairenz/Emtricitabine/Tenofovir disproxil Teva
 
 
 
 
 
 
Tenofovir disoproxil Teva