Sjukhusprodukter

En del av våra läkemedel säljs även i förpackningar till slutenvården. Dessa produkter säljs endast genom upphandling.

Ett ytterligare steg i vårt säkerhetstänkande är utvecklandet av TevaGuard. Efter det att injektionsflaskorna med cytostatika genomgått en reningsprocess försluts den av en genomskinlig/ transparent plastfilm, genom vilken etiketten är väl synlig. Detta för att minimera risken för att eventuella cytostatikarester ska finnas på utsidan av flaskan. Klicka här för att läsa mer om Teva och Säkerhet.

Blod och blodbildande organ

Nervsystemet

​​