Smärta

En del i Tevas strategi är att förvärva företag som är duktiga på att utveckla läkemedel inom specifika terapiområden. 2011 förvärvade Teva företaget Cephalon där ett specialområde är läkemedel inom smärta.

Teva har följande läkemedel på marknaden

Informationsmaterial

Är du vårdpersonal kan du beställa följande material från oss genom att skicka ett mail till info@teva.se. Ange ditt namn, arbetsplats  och adress samt vad du vill beställa.
​​