Vill du få ytterligare information om Tevadaptor, kontakta:
Henrik Sellergren
Field Product Manager

Tevadaptor

Tevadaptor är ett slutet system som skyddar mot exponering av toxiska läkemedel vid beredning, administrering och avfallshantering.

Mer information hittar du på Tevadaptor.
​​