Tevadaptor

Tevadaptor är ett slutet system som skyddar mot exponering av toxiska läkemedel vid beredning, administrering och avfallshantering.

Mer information hittar du på Tevadaptor.
Vill du få ytterligare information om Tevadaptor, kontakta:
Tel: 042-12 11 10
​​