Products

Våra produkter

Våra produkter
​Varje sekund, var dag i Sverige, används mer än 10 tabletter eller kapslar medicin från TEVA1). Merparten av dessa tillverkas i egna fabriker, runt om i världen. Det innebär att vi har kontroll på alla led från produktion till marknadsföring men det innebär också att vi kan hålla kostnader nere genom en effektiv hantering. I slutändan handlar det om att erbjuda kvalitativa mediciner som patienter och samhälle har råd med. Klicka på en av rubrikerna så får du mer information om respektive produktområde.
1)SLD 2012