Att förbättra hälsa och få människor att må bättre

Det är vårt syfte och det som driver oss. Det ger mening åt allt vi gör och är anledningen till att vi går till jobbet varje morgon. Det handlar om att vi på Teva är målmedvetna, har förmåga och kunskaper, såväl som passion och medmänsklighet, för att göra livet och hälsan bättre för miljontals människor världen över. Våra värderingar gör att vi säkerställer att våra patienter, kunder, kolleger och samhället står i centrum för alla beslut vi tar.

 

 FÅ DET GJORT TILLSAMMANS 

Vi ser till att saker händer. Vi värdesätter handling. Vi lever upp när vi har tidsfrister som måste följas och problem att lösa. När vi kombinerar denna beslutsamhet och vår ”vi kan” inställning med samarbete planering och gemensam inriktning skapas ”styrkan av att arbeta tillsammans”. På så sätt arbetar vi mer effektivt, skapar bättre lösningar gemensamt och uppnår saker tillsammans som vi aldrig trodde var möjliga. Det är så vi samarbetar på Teva.

 TA LEDNINGEN  

Vi älskar att vara först. Vi älskar att ha ledartröjan och forma branschen. Denna vinnarinställning är vad som gör oss till Teva. För att kunna behålla ledningen i en föränderlig omgivning vågar vi vara annorlunda. Vi har modet att vara öppna för allt: knyta kontakter, ställa frågor, identifiera möjligheter på oväntade platser och ta till vara på dem. Vi måste även fortsättningsvis vara nyfikna och vilja lära oss mer: experimentera, vara innovativa, ihärdiga och anpassningsbara vid förändringar. Vi fattar de beslut som krävs för att föra vår verksamhet framåt, och vi genomför dem fokuserat och bestämt. För oss är detta ledarskap.

 INNOVATION DÄR VI SKAPAR VÄRDE

Vi är innovativa för att skapa värde för patienter, våra partners i vården och våra intressenter. Vi letar alltid efter originella och bättre sätt att prestera för att skapa lösningar för nuvarande och framtida ouppfyllda behov.

 BRY SIG OM 

Vi bryr oss. Vi bryr oss om hållbar hälsovård. Vi bryr oss om våra patienters välbefinnande, samhället vi är verksamma i och den planet vi bor på. Vi bryr oss om de anställda på Teva världen över. Det börjar med oss: vi är uppmärksamma och omtänksamma mot dem som finns omkring oss, och vi tar hand om varandra. Vi strävar efter att vara goda partners i relationer som bygger på förtroende. Genom att göra det rätta visar vi att vi bryr oss om och förtjänar respekt.

 GÖRA VÅRA FAMILJER STOLTA

Vi är stolta över att arbeta i ett företag som förbättrar hälsan och bidrar till människors välbefinnande. Vi gör skillnad i människors liv varje dag världen över. Vi har ett ansvar att upprätthålla detta arv och att följa de högsta etiska och moraliska standarder som finns i allt vi gör. När dagen är slut och vi går hem och berättar för våra familjer om vad vi har gjort och vilka beslut vi har fattat, vet vi att de kan vara stolta över oss – och över Teva. På Teva gör vi våra familjer stolta genom att handla med integritet och ärlighet.

 

Focus FOKUS OCH EGENANSVAR

Vi lägger stort fokus på allt vi gör. Vi definierar klara mål och riktar våra insatser, uppmärksamhet och energi till att leverera. Vi gör det vi säger att vi ska göra och ansvar för våra handlingar och resultat.