Bisoprolol Teva 10 mg tabletter, 100 pack med batch nummer U20714A har fått en felaktig märkning på blisterfolien (innerförpackningen vari tabletterna ligger). Tabletten innehåller 10 mg, vilket även står på ytterkartongen och själva tabletten, men på blisterfolien står det 5 mg, vilket skulle kunna leda till feldosering.

 

Vi ber patienter som har hämtat ut Bisoprolol Teva 10 mg tablett, 100 pack på apotek mellan den 13 februari och 6 mars att vara uppmärksamma på detta. Överdosering kan leda till symptom såsom långsam hjärtrytm, svåra andningssvårigheter, yrsel eller darrningar. Om man tagit eller tror sig tagit fel dos bör man omgående kontakta sin läkare.

 

Lot nummer finns tryckt på ytterkartongens kortsida (i nära anslutning till Utg. Dat.). Patienter med en förpackning märkt med Lot U20714A uppmanas att omgående lämna in denna till närmsta apotek för att få en ny, korrekt märkt förpackning.

 

Observera att denna felmärkning endast gäller förpackningar märkta med Lot U20714A.