Hur påbörjades biodlingssystemet?

Under ett sommarevenemang för några år sedan byggde mina vänner och jag en bikupa. Vi hade en studiegrupp med en professionell biodlare som mycket vänligt visade oss hur man konstruerar en bikupa, och detta påminde oss om vårt fantastiska lagarbete på kontoret. Efteråt sa en kollega: ”Jag håller på med biodling vid mina föräldrars hus, vad sägs om att skapa vår egen kupa här vid Sicor Biotech-Teva?” Det var så det började, och företaget stödde oss med extra utrustning som behövdes för biodling på platsen.

Vilka personer är involverade?

Vår främsta biodlare är Algirdas Norkūnas, en junior tekniker i API-tillverkningsgruppen. Ett stort antal av våra kollegor deltog i honungsskörden, och alla som smakade den påtalade hur god den var!

Vad är målet för biodlarna – är det att producera honung för välgörenhet eller för Tevas anställda att njuta av?

Det är enbart för glädje, med den extra fördelen att pollinera träd och blommor i vår närmiljö. Honungen är tillgänglig i Tevas matsal i Vilnius. En del av honungen buteljeras också i flaskor och ges bort som gåvor till våra partners, vänner och kollegor i andra länder.

Har Vilnius Teva biodlare någon tidigare erfarenhet av detta?

Många av våra anställda har lärt sig av sina föräldrar när de var barn, medan andra är entusiaster som har funnit biodling som en givande ny hobby. Vissa är också intresserade av det vetenskapliga perspektivet, att lära sig mer om hur honungsbin interagerar med varandra och med miljön. 

Vad är det bästa med denna hobby?

Biodling stärker våra vänskapsband och vårt samarbete. Honung är även känt för att ge en mängd olika hälsofördelar. 

Hur mycket honung produceras?

Vi började ursprungligen med sju liter och förra året ökade vi produktionen till tolv liter.

Hur skulle du beskriva smaken?

Jag skulle säga att den har en mycket läcker och blommig arom. Detta beror på att nektar samlas in från en bred variation av växter inklusive sågtistel, lönn, vide, hallon, limefrukter och vilda växter i vår lokala region.

Har någon blivit stucken av ett bi?

Nej! Allting genomförs professionellt och vi bär skyddskläder när vi arbetar med kuporna, så det har inte skett några olyckor.

Vad är speciellt med litauiska bin?

Sicor Biotech/Teva-bin är speciella! De är som våra gruppkamrater och vänner, och vi arbetar alla tillsammans. Vi har det gemensamma målet att få människor att må bättre.

Hur ser man efter bikupan och bina?

Rutor med honungskakor ska avlägsnas från bikupan och ungefär nio honungskakor ska lämnas där inne. Vi använder en särskild behandling på bikupan för att hålla bina fria från sjukdomar. Bin har ofta kvalster och om de inte behandlas och tas bort, kan bina dö under vintern. Bin måste också få föda. Det är nödvändigt att förbereda sirap och att ge föda till bina genom en speciellt utformad box. När behandligen har tagits bort från bikupan lämnar vi bina att sova under vintern.