Ellen Persson, Business Unit Manager, Teva Sweden

Årets tema för Internationella Kvinnodagen är #BreakTheBias – att bryta fördomar och stereotyper. Vi tog oss därför en pratstund med Ellen Persson hos oss för att höra om hennes tankar och idéer hur man aktivt kan jobba med att motverka just detta på arbetsplatsen.

Kan du börja med att beskriva din resa inom Teva?

Efter att jag hade studerat klart till Ingenjör i Lund (Teknisk nanovetenskap) började jag 2015 som Trainee på Teva. Jag visste att jag ville jobba med läkemedel eller medicinteknik och sökte mig därför till industrin. Tevas Management Traineeprogram var väldigt bra eftersom jag fick prova på att jobba i flera olika delar av företaget och med varierande projekt. Jag började i Amsterdam på Tevas Europeiska huvudkontor där jag jobbade med strategiska projekt som berörde flera länder. Efter det blev det Köpenhamn och den danska lokala organisationen där jag jobbade med marknadsföring av ett nytt läkemedel. I Ulm, Tyskland, arbetade jag sedan med förberedelse inför lanseringar av nya generiska läkemedel. Jag avslutade det tvååriga programmet på Market Accessavdelningen i Sverige där jag sedan fick anställning som Market Access Manager. Sedan november 2021 jobbar jag som Business Unit Manager och ansvarar för en bred portfölj av läkemedel.

Hur ser du på jämställdhet på arbetsplatsen och varför är det viktigt?

Vi kommer aldrig bli framgångsrikt som företag och vi inte nyttjar allas fulla potential – oavsett kön, bakgrund, ursprung etc. Om någon blir orättvist eller illa behandlad på sin arbetsplats är det förödande för personen det drabbar, bara det gör det viktigt! Men, det är också ogynnsamt förödande för företaget. Jag tror inte att det blir en energigivande arbetskultur om man inte jobbar aktivt för att alla ska behandlas lika. Det blir svårt att dra nytta av allas fulla potential i en sådan miljö helt enkelt. Företagsledningen har ansvar för att aktivt arbeta med att motverka fördomar och särbehandling, t.ex. genom att belysa ämnet, utbilda alla medarbetare och skapa handlingsplaner för hur företaget ska arbeta för att undvika kränkande särbehandling. Men alla har ett ansvar att bidra till en arbetsmiljö där kränkande särbehandling inte förekommer.

Årets tema för Internationella Kvinnodagen är ”Break the bias”. Har du några tips på hur man kan göra detta i sin vardag på arbetsplatsen?

Första steget tycker jag är att erkänna för sig själv att vi alla har fördomar – medvetna och/eller omedvetna. Vi behöver alla identifiera våra fördomar och aktivt arbeta med att inte agera på dem. Genom att reflektera över situationer som vi kan ställas inför där vi riskerar att agera på fördomarna ger vi oss själva möjlighet att bemöta våra medmänniskor med respekt och undvika att behandla någon illa. Det finns flera tester på nätet som man ta hjälp av för att identifiera sina egna fördomar till exempel.

De som har personalansvar behöver vara särskilt uppmärksamma, t.ex. i rekryteringsprocessen där det lätt kan smyga sig in omedvetna fördomar. Det kan vara alltifrån hur jobbannonsen utformas till hur intervjuprocessen struktureras och genomförs. Hur väljs intervjukandidater ut? Är processen rättvis, får alla likvärdiga förutsättningar?

Det gäller ju inte bara i rekryteringsprocessen, utan jag tycker att det är viktigt att man i alla steg i formandet av personalstyrkan är uppmärksam och tänker på mångfald - så även vid befordringar, sammansättningar av team etc. På Teva har alla chefer fått utbildning inom inkluderande ledarskap och hur man hanterar omedvetna fördomar.

Finns det något Teva kan bli bättre på vad gäller jämställdhet?

Jag skulle säga att vi på Teva här i Sverige har en jämställd personalstyrka, men det innebär inte automatiskt att vi är jämställda. Vi är en spegling av den värld vi verkar i, och i den finns det fortfarande mycket som kan göras för att vi ska bli jämställda. På global nivå måste Teva dessutom definitivt öka andelen kvinnor på ledande befattningar, speciellt inom den kommersiella delen av företaget är det glest med kvinnor, men jag vet att Teva globalt sett jobbar aktivt med att förbättra detta. Jag hoppas att vi får upp ångan ännu mer så att det går snabbare framåt!

Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel:

Du kanske också är intresserad av...

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Vad krävs för att få ut våra produkter till 200 miljoner människor varje dag?

Vad krävs för att få ut våra produkter till 200 miljoner människor varje dag?

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

Uppdatering från Teva angående omikron

Uppdatering från Teva angående omikron

Tommy kombinerar sitt jobb på Teva med att hjälpa folk i nöd på sjön

Tommy kombinerar sitt jobb på Teva med att hjälpa folk i nöd på sjön

Teva sponsrar samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla” i Helsingborg

Teva sponsrar samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla” i Helsingborg

Smarta teknikenheter ger personer med MS en känsla av gemenskap

Smarta teknikenheter ger personer med MS en känsla av gemenskap