Angående Covid-19

Vi förstår att den situation vi befinner oss i nu med COVID-19 är oroande för många, särskilt för patienter med befintliga sjukdomar som behöver tillgång till sina mediciner.

Vi vill försäkra våra patienter och kunder om att vår viktigaste prioritering under denna utmanande tid är att fortsätta tillhandahålla läkemedel för de många patienter som är beroende av oss. Våra forsknings-, tillverknings- och distributionsanläggningar fortsätter att verka för att möta efterfrågan på viktiga läkemedel. Vi arbetar med våra kollegor över hela Teva globalt för att göra allt vi kan för att upprätthålla en oavbruten leveranskedja och för att kunna hantera eventuella problem så snabbt som möjligt.

Vi för också regelbundna diskussioner med myndigheter, både direkt och genom branschorganisationer, för att ge en stark röst som uppmuntrar dem att göra allt de kan för att läkemedel kan fortsätta att levereras till patienterna under hela denna kris.

Vi kommer att fortsätta göra vår del, men vi vill också passa på att tacka läkare, sjuksköterskor, apoteks- och annan vårdpersonal i Sverige som arbetar oavbrutet för att hantera denna utmanande situation. Vi är djupt tacksamma för det viktiga arbete ni gör dag ut och dag in!

SW/WEB/20/0003

Dela denna artikel:

Du kanske också är intresserad av...

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

Tommy kombinerar sitt jobb på Teva med att hjälpa folk i nöd på sjön

Tommy kombinerar sitt jobb på Teva med att hjälpa folk i nöd på sjön

Teva sponsrar samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla” i Helsingborg

Teva sponsrar samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla” i Helsingborg

Smarta teknikenheter ger personer med MS en känsla av gemenskap

Smarta teknikenheter ger personer med MS en känsla av gemenskap

Teva Care 2.0 - en informationsportal riktad mot hälso- och sjukvårdspersonal

Teva Care 2.0 - en informationsportal riktad mot hälso- och sjukvårdspersonal

TevaScience-app liveströmmade MS Symposium

TevaScience-app liveströmmade MS Symposium