Vi vill försäkra våra patienter och kunder om att vår viktigaste prioritering under denna utmanande tid är att fortsätta tillhandahålla läkemedel för de många patienter som är beroende av oss. Våra forsknings-, tillverknings- och distributionsanläggningar fortsätter att verka för att möta efterfrågan på viktiga läkemedel. Vi arbetar med våra kollegor över hela Teva globalt för att göra allt vi kan för att upprätthålla en oavbruten leveranskedja och för att kunna hantera eventuella problem så snabbt som möjligt.

Vi för också regelbundna diskussioner med myndigheter, både direkt och genom branschorganisationer, för att ge en stark röst som uppmuntrar dem att göra allt de kan för att läkemedel kan fortsätta att levereras till patienterna under hela denna kris.

Vi kommer att fortsätta göra vår del, men vi vill också passa på att tacka läkare, sjuksköterskor, apoteks- och annan vårdpersonal i Sverige som arbetar oavbrutet för att hantera denna utmanande situation. Vi är djupt tacksamma för det viktiga arbete ni gör dag ut och dag in!

SW/WEB/20/0003