Actiq

Airomir

Bostentan Actavis

Colobreath

Efavairenz/Emtricitabine/Tenofovir disproxil Teva

Effentora

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva

Ictady

Isotretinoin

Mykofenolatmofetil

Neotigason

Tenofovir disoproxil Teva

Voriconazole

Informationsmaterial

Är du vårdpersonal kan du beställa följande material från oss genom att skicka ett mail till info@teva.se. Ange ditt namn, arbetsplats och adress samt vad du vill beställa.

  • Förskrivarguide Effentora (no files needed, just simple list)
  • Patientinformation Effentora
  • Förskrivarguide Actiq
  • Patientinformation Actiq
  • Smärtdagbok Actiq
  • Patientinformation Lonquex
  • Patientinformtion Eporatio
  • Doskort Eporatio
  • Stickbollar Eporatio