Actiq

 Agomelatin

Airomir

Atomoxetin

Bostentan Actavis

Colobreathe

Efavairenz/Emtricitabine/Tenofovir disproxil Teva

Effentora

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva

Ictady

 Isotretinoin

Mykofenolatmofetil

Neotigason

Tenofovir disoproxil Teva

Voriconazole

Zoledronic acid Actavis 

Zerlinda

 

Informationsmaterial

Är du vårdpersonal kan du beställa följande material från oss genom att skicka ett mail till info@teva.se. Ange ditt namn, arbetsplats och adress samt vad du vill beställa.

  • Förskrivarguide Effentora 
  • Patientinformation Effentora
  • Förskrivarguide Actiq
  • Patientinformation Actiq
  • Smärtdagbok Actiq
  • Patientinformation Lonquex
  • Patientinformtion Eporatio
  • Doskort Eporatio
  • Stickbollar Eporatio 

Tevadaptor

https://www.tevadaptor.com/