Actiq

 Agomelatin

Airomir

Atomoxetin

Bosentan Actavis

Colobreathe

Efavairenz/Emtricitabine/Tenofovir disproxil Teva

Effentora

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva

 Isotretinoin

Myfenax och Mykofenolatmofetil

Neotigason

Tenofovir disoproxil Teva

 Quetiapine

 Zoledronic acid Actavis 

Zerlinda

 

Informationsmaterial

Är du vårdpersonal kan du beställa följande material från oss genom att skicka ett mail till info@teva.se. Ange ditt namn, arbetsplats och adress samt vad du vill beställa.

  • Patientinformation Lonquex
  • Stickbollar Eporatio