Du och läkemedelssäkerhet

Läkemedel kan hjälpa dig att bli frisk, undvika sjukdom och/eller minska symtom som förknippas med en sjukdom. Genom att lära dig mer om hur ett läkemedel ska användas säkert och på rätt sätt, och om dess fördelar samt eventuella biverkningar kan du vara aktiv i samtal med din läkare.

Du kan bli en välinformerad patient på många sätt:

  • Fråga din läkare vad du kan förvänta dig av läkemedlet: vilka biverkningar det finns, om det behövs uppföljningsundersökningar och när en förbättring kan förväntas.
  • Läs bipacksedeln noga och följ anvisningarna. Var uppmärksam på varningar och biverkningar.
  • Lär känna ditt läkemedel – Känn till namn och dosering för alla läkemedel som du tar och vilka sjukdomstillstånd de behandlar.
  • Kom ihåg din sjukdomshistoria – Informera din läkare om tidigare allergier, överkänsligheter och biverkningar du fått.
  • Följ receptets anvisningar om tidpunkt och dosering – Prata med din läkare eller apotek om du är tveksam eller har frågor.
  • Håll koll på hur ett läkemedel påverkar din kropp och själ. Skriv ner alla förändringar och prata med din läkare.

Hur kontaktar jag Teva med frågor om min medicin?

  • Vår Kundtjänst kan hjälpa dig med frågor om medicinens tillgänglighet. Du når dem på info@teva.se.
  • Vårt Medicinska informationsteam kan också hjälpa till med vissa frågor om din medicin, till exempel hur den ser ut, vad den innehåller eller hur den fungerar. Tänk på att de inte kan ge några medicinska råd. Du når dem på 042-12 11 00. Du kan även ladda ner bipacksedlar från www.fass.se
  • Om din fråga handlar om en misstänkt biverkning ber vi dig kontakta www.lakemedelsverket.se eller vårt Medicinska informationsteam på 042-12 11 00.

Varför finns inte Tevas mediciner på apoteket?

Våra produkter finns tillgängliga via läkemedelsgrossister och apoteket kan beställa från dem direkt för att få den efterfrågade medicinen. Vi kan inte säga vilka apotek på en särskild ort som har Tevas mediciner på lager. Vill du veta mer om tillgängligheten för en särskild medicin vänd dig till ett apotek. Vi levererar inte mediciner direkt till patienter och vi säljer inte våra mediciner eller produkter på nätet.

Vad ska jag göra om jag drabbats av biverkningar som ett resultat av att jag tar min medicin?

Om du tror att du drabbats av en biverkning eller en oväntad reaktion av en Tevaprodukt, rekommenderar vi att du pratar med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.  För att göra det möjligt för oss att kontinuerligt övervaka våra produkters säkerhet kan du rapportera biverkningen till vårt Medicinska informationsteam på 042-12 11 00 eller till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se 

Jag har blivit av med bipacksedeln i läkemedelsförpackningen. Var kan jag få tag på en annan?

Alla Tevas produkters bipacksedlar finns att ladda ner eller skriva ut på www.fass.se.

Om du behöver mer hjälp, kontakta vårt Medicinska informationsteam på 042-12 11 00.

Kan jag be att få Tevas mediciner på apoteket när det i receptet står ett generiskt läkemedel?

I Sverige har vi substitution på utbytbara läkemedel vilket innebär att om Läkemedelsverket har bedömt att två produkter är likvärdiga (måste innehålla samma substans) så ska apoteken byta ut till den av TLV utnämnda Periodens Vara (oftast det med lägst pris i utbytesgruppen). Vill man som patient ändå ha ett annat läkemedel i utbytesgruppen får man betala mellanskillnaden mellan den expedierade varan och Periodens Vara.

Jag är orolig för att min receptbelagda medicin ska interagera med andra receptbelagda mediciner eller växtbaserade tillskott som jag tar. Hur tar jag reda på om det är säkert att fortsätta ta dem?

Det kan finnas information i bipacksedeln till den receptbelagda medicinen som säger vad du kan och inte kan ta tillsammans med din medicin. Om du fortfarande är osäker rekommenderar vi att du pratar med din läkare eller med apoteket.

Jag har svårt att svälja mina tabletter/kapslar. Kan jag krossa tabletterna eller öppna kapslarna och hälla dem över mat/dryck?

Vi rekommenderar inte att tabletter krossas eller att kapslar öppnas såvida inte det står så i den medföljande bipacksedeln. Att krossa en tablett eller öppna en kapsel kan ändra medicinens sätt att verka, och det kan också påverka hur säker och effektiv medicinen är. Om du har svårt att svälja dina tabletter/kapslar ska du prata med din läkare eller apoteket om det.

Min vän lider av samma sjukdom som jag. Kan jag ge henne lite av mina läkemedel som jag har över?

Ge aldrig en annan person den medicin som du har ordinerats. Det kan vara skadligt för han/henne, även om symptomen är de samma som dina. Vi rekommenderar också att du lämnar tillbaka alla mediciner som du inte vill ha till närmsta apotek som på ett säkert sätt kasserar dem för dig.

Hur gör jag av med mediciner som jag inte längre behöver?

Kasta inga mediciner i avloppet eller i hushållssoporna. På så vis skyddas miljön. Det säkraste sättet att göra sig av med mediciner som man inte vill ha är att lämna tillbaka dem till närmaste apotek.

Utgångsdatum på min medicin är ” september 2018”. Vad betyder det?

Om det står så på medicinen ska den inte användas efter den siste i den angivna månaden, i detta fall den 30 september 2018.

Vad är det för skillnad på receptbelagda och receptfria läkemedel?

Ett receptbelagt läkemedel kan endast fås på ett apotek efter att ett giltigt recept med läkarens eller annan behörig vårdpersonals underskrift visas upp. Receptfria läkemedel säljs utan recept från läkare, men försäljningen sker ofta på apotek.  Det kan dock finnas restriktioner för hur mycket du kan köpa, beroende på vilken medicin det gäller.

Jag hörde att det kan finnas leveransproblem med min medicin. Vad kan jag göra om jag inte får tag på den medicin som jag har ordinerats?

Kontrollera med apoteket innan det är dags att hämta ut medicinen nästa gång, eller kontakta Tevas kundtjänst via mail till info@teva.se. Om det finns problem med att få tag på din vanliga Teva-medicin kan du prata med din läkare eller apoteket om alternativ leverans eller behandling.

Jag förstår inte anvisningarna om hur jag ska ta min medicin. Vad ska jag göra?

Om du inte förstår vad som sagts till dig eller om de skriftliga anvisningarna på märkningen är oklara kan du be apotekspersonalen att förklara för dig igen. Du kan till och med be dem om att skriva ner det till dig. Var inte rädd för att fråga igen. Det är viktigt för din hälsa att du tar din medicin på rätt sätt.

Vad ska jag göra om jag tror att min medicin inte fungerar som den ska?

Om du tar en ny medicin rekommenderar vi att du pratar med vårdpersonalen (sköterska, läkare eller apotekare) så snart som möjligt om förväntade resultat när man ordinerats denna medicin.

Om du tar medicinen regelbundet och du märker en förändring i effekten (du märker att dina symtom kommer tillbaka) rekommenderar vi att du pratar med din läkare om din oro så fort som möjligt. Du bör även rapportera bristen på effekt till oss genom vårt Medicinska informationsteam på 042-12 11 00 eller till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se 

Var kan jag få tag på era bipacksedlar?

Bipacksedlar för Tevas produkter kan du ladda ner från www.fass.se