Multipla kroniska sjukdomar

Tevas Social Impact fokusinitiativ: Upptäcka lösningar på multipla kroniska tillstånd.

Genom ständigt pågående diskussioner med hälsoansvariga och patienter har vi identifierat en växande global hälsoutmaning. Multipla kroniska sjukdomar kännetecknas av närvaron av två eller flera kroniska sjukdomar. Dessa kan innefatta kroniska sjukdomar, varav de flesta är icke-smittsamma sjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, men även vissa infektionssjukdomar som tuberkulos och humant immunbristvirus.

Den växande bördan av att hantera multipla kroniska sjukdomar komplicerar behandlingen, ökar sjukvårdskostnader exponentiellt och viktigast av allt - påverkar individer, vårdare, samhällen och sjukvårdssystemen.

Genom partnerskap över flera sektorer är Teva förpliktigade att hjälpa till med att behandla multipla kroniska sjukdomar genom att stödja utformningen och genomförandet av evidensbaserade vårdprogram riktade mot konkreta resultat. Genom att arbeta tillsammans har vi möjlighet att förbättra livskvaliteten för personer med multipla kroniska sjukdomar och deras vårdgivare och samtidigt minska sjukvårdskostnaderna för individer och samhälle.

Läs mer om multipla kroniska sjukdomar
Läs en specialrapport om multipla kroniska sjukdommar: The Global State


Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: