Vår Environmental, Social and Governance (ESG) rapport & lokala hållbarhetsrapport 2021

Vår ESG rapport återspeglar Tevas ansträngningar för att förbättra hälsan för patienter och samhällen och leda en ansvarsfull verksamhet.

"Som en av världens största tillverkare av generiska läkemedel är ESG en integrerad del av vårt företags långsiktiga strategi och är en del i allt vi gör. Vi är i en unik position där vi kan hjälpa till att skapa en hälsosammare framtid, göra våra viktiga läkemedel tillgängliga för fler människor och stärka affärsintegriteten genom vår efterlevnads- och etikpolicy och utbildningar".

På Teva strävar vi efter att anpassa våra företagsresurser och expertis till relevanta områden där det finns globala hälso- och samhällsbehov. Vi bedriver vår verksamhet ansvarsfullt och är fast beslutna att främja hälsa och öka tillgången till läkemedel för patienter, samtidigt som vi odlar en kultur av efterlevnad, etik och öppenhet.

Utforska vår Environmental, Social and Governance (ESG) rapport
Teva Sweden hållbarhetsrapport 2022
Revisorns yttrande avseende hållbarhetsrapporten


Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: