Vår Environmental, Social and Governance (ESG) rapport & lokala hållbarhetsrapport 2020

Vår ESG rapport återspeglar Tevas ansträngningar för att förbättra hälsan för patienter och samhällen och leda en ansvarsfull verksamhet.

På Teva strävar vi efter att anpassa våra företagsresurser och expertis till relevanta områden där det finns globala hälso- och samhällsbehov. Vi bedriver vår verksamhet ansvarsfullt och är fast beslutna att främja hälsa och öka tillgången till läkemedel för patienter, samtidigt som vi odlar en kultur av efterlevnad, etik och öppenhet.

Utforska vår Environmental, Social and Governance (ESG) rapport
Teva Sweden AB:s lokala hållbarhetsrapport 2021
Revisorns yttrande avseende hållbarhetsrapporten


Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: