År i Teva?

Drygt två år.

Berätta vad ditt jobbansvar är eller vad typisk dag på Teva innebär för dig.  

  • Upprätthålla ett vetenskapligt utbyte med våra viktigaste kunder. exempelvis i form av expertgruppsmöten, studier och utbildningsinitiativ.
  • Stötta kommersiella avdelningen med ny data och lärdomar från kunder.
  • Stötta Tevas kliniska studier i Sverige.

Kan du beskriva en speciellt minnesvärd jobbprestation eller erfarenhet under din tid på Teva? Den mest givande?

Det var lärorikt att som nyanställd och ensam från medicinsk avdelning få vara med och lansera ett biologiskt preparat inom astma.

Vem eller vad har haft störst inflytande på din karriär hos Teva?

Vad lärde du dig av den personen eller händelsen?

Omorganisationen vi gick igenom i början av 2018 var en mycket utmanande tid för oss, men samtidigt har de hårda prioriteringarna lärt mig vad i mitt arbete som verkligen gör skillnad. Det har varit en kostsam men värdefull lärdom.

Vilka egenskaper (personliga och/eller professionella) tror du behövs för att lyckas i Teva?

En lösningsorienterad inställning, en öppenhet för samarbete och en vilja att ta ett brett ansvar.

Vilken prestation är du mest stolta över under din karriär hos Teva?

Att jag uppnått en kunskapsnivå som uppskattas både hos kunder och internt på Teva, och att denna kunskap kan bidra till Tevas affär.

Hur skulle du beskriva att ditt arbete gör skillnad (inom Teva eller utanför Teva)?

Vissa av våra preparat, särskilt de biologiska, har för många patienter en livsförändrande effekt. Det känns motiverande att vara med och påverka vården i deras beslut kring dessa preparat.

Inom Teva uppfattar jag ett stort gehör för min åsikt och en frihet i mitt arbete. Den kombinationen ger förutsättningar för stor påverkan.

Teva för mig är:

Till stor del vad du själv gör det till.

Mitt personliga motto är:

“You never know what worse luck your bad luck has saved you from” (C. McCarthy)

När jag inte jobbar tycker jag om att:

idrotta med våra tre barn, läsa böcker och vila