Annika Gustavsson

Kvalitetsavdelningen, Assoc. Dir. Commercial Quality Nordics, Sakkunnig för partihandelstillståndet på Teva Sweden


År i Teva?

11,5

Berätta kort vad ditt jobbansvar är eller vad typisk dag på Teva innebär för dig:

Mitt ansvar som sakkunnig innebär att se till att vi på Teva i Sverige lever upp till de krav på God distributions-sed (GDP) som Läkemedelsverket ställer på oss som företag. En typisk dag innebär för mig olika typer av möten (per telefon eller F2F) och förberedelser för dessa; att ge support och ta beslut i kvalitetsrelaterade frågor inom företaget och att ge input från Sverige och ibland Norden till kvalitetsorganisationen centralt i olika frågor. 

Kan du beskriva en speciellt minnesvärd jobbprestation eller erfarenhet under din tid på Teva? Den mest givande?

Under de första åren på Teva hade jag också ansvar för den regulatoriska avdelningen med godkännande av nya läkemedel och arbetet med att få ut dessa på marknaden. Jag hade tidigare arbetat på ett par ”Big Pharma” och även ett litet nordiskt företag och att komma till Teva var väldigt annorlunda. Vi registrerade och lanserade nya produkter i ett tempo som jag tror saknar motstycke - flera nya produkter varje månad under lång tid – att jämföra med kanske en ny produkt på ett år där jag varit tidigare. Teva Sweden AB var ett litet företag då och det är en fantastisk upplevelse att ha varit med i utvecklingen fram till idag. 

Vem eller vad har haft störst inflytande på din karriär hos Teva?
Vad lärde du dig av den personen eller händelsen?

Vår förre VD som anställde mig på Teva är nog den som haft störst inflytande på min karriär på Teva. Han lärde mig att hålla distansen till jobbet som annars lätt kunnat sluka en helt och hållet.

Vilka egenskaper (personliga och/eller professionella) tror du behövs för att lyckas i Teva?

Exempel på egenskaper som kan behövas för att lyckas och trivas på Teva är att man har en egen drivkraft att ta reda på och driva saker framåt och att man tycker om att vara i en miljö präglad av högt tempo och ständig förändring.

Vilken prestation är du mest stolt över under din karriär hos Teva?

Vid några tillfällen har jag tillsammans med kollegor på företaget lyckats att med gemensamma ansträngningar på kort tid få fram läkemedel som det varit brist på till behövande patienter. Vid sådana tillfällen känner man att ens arbete gör skillnad och man kan vara stolt över företaget och det man åstadkommit.

Teva för mig är:

Ett dynamiskt företag som sätter kvalitet och patientens bästa högt, något som är viktigt för mig. Teva är också alla fantastiska människor runtom i världen!

När jag inte jobbar tycker jag om att:

gå ut i naturen med min hund, träffa familj och vänner eller läsa en bra bok, gärna i skuggan under en palm med paraplydrink i handen ;-)

Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: