Martin Tamtè

Medical Science Liaison

Vilket år började du på Teva?

2018

Berätta kort vad ditt jobbansvar är eller vad typisk dag på Teva innebär för dig.

Jobbet som MSL är varierande och det är sällan en dag ser ut som en annan. Nyckeluppgiften handlar i stora drag om att vara en kontaktperson (Liaison) mellan företaget och våra externa experter, där både delande av vår medicinska & vetenskapliga (Medical Science) data och inhämtande av information såsom kliniska observationer, utgör stora delar. För att hålla sig à jour med nya rön och hålla relationer varma så deltar jag på relevanta vetenskapliga konferenser och arbetar också med diverse projekt (föreläsningsserier, kliniska studier, sjukdomsmaterial etc.) tillsammans med relevanta kliniker i fältet.
Förutom externt så arbetar vi på Medical Affairs också mycket med internt understöd till andra funktioner i diverse projekt, med alltifrån kvalitetskontrollering av material till djupdyknings-utbildningar av kollegor, vilket bidrar minst lika mycket till det stimulerande jobbet!

Kan du beskriva en speciellt minnesvärd jobbprestation eller erfarenhet under din tid på Teva? Den mest givande?

Inför neurologiveckan, som hölls i Malmö tidigare i år, hade jag till uppgift att försöka anordna ett symposium för att sprida relevant information om inom migränområdet, för att hjälpa till att höja kunskapsnivån bland neurologer inför en kommande produktlansering. Med tighta deadlines och konkurrerande inbjudningar var det långt ifrån en garanterad succé, men under planeringens gång fick vi bra idéer till föreläsningsteman, trevlig och närliggande lokal och koll på vilka experter vi skulle kunna engagera för att optimera intresset för sympoiset. Kvällen i fråga blev lokalen full av neurologer som gladdes över innehållet och de namnkunniga specialisterna som var med i presentationspanelen, enligt den feedback vi fick från deltagare. T.o.m. vädret lyckades vi faktiskt få med oss! J

Även i ordboken kommer arbete före succé (i alla fall i Sverige) och det fick jag erfara ”first hand” i detta tidiga projekt som MSL på Teva, vilket var väldigt roligt!

Vem eller vad har haft störst inflytande på din karriär hos Teva?

Egentligen har hela företagskulturen, med högt individuellt ansvar, korta beslutsvägar och nära kontakt mellan alla olika funktioner på företaget varit det som imponerat på mig mest sedan start. Det är en riktig styrka som är viktig att ta fasta på.

Jag har också lärt känna många olika inspiratörer, där min närmste chef Fredrik Blomstrand är den som varit mest tongivande för mitt arbete med sitt goda ledarskap, sin kunskap, samarbetsvilja & noggrannhet i alla moment – en riktig förebild!

Vad lärde du dig av den personen eller händelsen?

Av företagskulturen lär man sig snabbt att tänka först och att våga ta egna initiativ! Från Fredrik har jag lär mig mycket av ramverket för goda interaktioner för oss på Medical, både i kontakt med interna och externa kollegor.

Vilka egenskaper (personliga och/eller professionella) tror du behövs för att lyckas i Teva?

Man behöver vara kompetent och duktig på det man gör, vilket jag tycker varit något som märkts genomgående på medarbetare jag träffat från alla möjliga funktioner. Detta för att våga ta initiativ och lösa de utmaningar man stöter på i en så dynamisk miljö som läkemedelsindustrin ibland kan utgöra. Men också för att kunna vara tillräckligt effektiv för att hinna med sina arbetsuppgifter mellan alla trevliga evenemang företaget bjuder på titt som tätt!

Hur skulle du beskriva att ditt arbete gör skillnad (inom Teva eller utanför Teva)?

På grund av att Teva är ett lagom stort företag som också huserar kollegiala medarbetare, så får man möjlighet att prata med många av sina arbetskamrater direkt och få feedback på sina prestationer, vilket är ganska ovanligt men väldigt givande. Vår dagliga interaktion inom och mellan olika funktioner gör att det snabbt märks hur smidigt samarbetet fungerar eftersom vi alla är beroende av varandras expertis. Även om vi inte utvärderar varandras prestation vid varje interaktion, så framgår det tydligt att vi är ett team som kompletterar varandra väldigt bra!

Lika roligt är det med värdebyggande aktiviteter utanför Teva, där jag huvudsakligen arbetar med människor från sjukvården. I mellanmänskliga relationer är det svårt att dölja intryck och det är inte sällan det märks att våra samarbetspartners känner att de har fått ut något givande (ofta i kliniken) för dem i interaktionen med oss – detta är en ynnest!

Teva för mig är:

En arbetsplats som levererar – både v.g. resultat och kollegor!

Mitt personliga motto är:

Varför välja?

När jag inte jobbar tycker jag om att:

Umgås med fru & 2-åring (a.k.a. Tarzan) och övrig familj, gärna tillsammans med gemensamma vänner och över en god middag. Att spela pingis eller avnjuta en besk öl tycker jag också om, om än helst var för sig.

Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: