Thomas Balmér

Specialty, Field Product Manager CNS

År i Teva?

5 år

Berätta kort vad ditt jobbansvar är eller vad typisk dag på Teva innebär för dig.

Mina arbetsuppgifter varierar från dag till dag, men i grunden så ansvarar jag för marknadsföringen av Tevas läkemedel inom CNS (Centrala Nerv Systemet). En vanlig dag kan jag arbeta med vår digitala kanal Tevacare.se på förmiddagen för att sedan ha ett lunchmöte med neurologer eller neurologisjuksköterskor.

Kan du beskriva en speciellt minnesvärd jobbprestation eller erfarenhet under din tid på Teva? Den mest givande?

Eftersom jag saknar vårdbakgrund är återkoppling från patienter som använder Tevas läkemedel alltid det mest givande. Genom att få en djupare insikt i deras sjukdom och vilka utmaningar patienterna ställs inför, så kan vi på Teva ibland hjälpa dem via deras vårdgivare med enkla medel

Vem eller vad har haft störst inflytande på din karriär hos Teva?

Vad lärde du dig av den personen eller händelsen?

Hela CNS teamet har under min tid varit en stor inspiration och källa till kunskap. Det är en ynnest att få arbeta och lära av ett team som har ett öppet sätt och många års erfarenhet.

Vilka egenskaper (personliga och/eller professionella) tror du behövs för att lyckas i Teva?

Lätt för att samarbeta, inte rädd för förändringar och lyhördhet gentemot arbetskamrater.

Vilken prestation är du mest stolta över under din karriär hos Teva?

CNS teamet lyckades att vända en nedåtgående försäljning av en produkt inom mitt segment och ta marknadsandelar, vilket är ovanligt för en produkt som funnits på marknaden länge.

Hur skulle du beskriva att ditt arbete gör skillnad (inom Teva eller utanför Teva)?

När patienter får bättre behandling för sin sjukdom och vi som företag bidrar till detta med läkemedel eller kringservice.

Teva för mig är:

Ett företag i förändring med en bas i en öppen och trevlig företagskultur.

Mitt personliga motto är:

Där det finns en vilja, finns det alltid ett sätt.

När jag inte jobbar tycker jag om att:

hänga med ungarna och sambon, motionera och engagera mig i den lokala idrottsföreningen.

Dela denna artikel: