Här kan du ta reda på mer om deras komplexa atomstruktur och om de olika typerna av biologiska läkemedel som finns.

20-0880_Biopharmaceuticals_Infographic_SE.jpg

Video infographic.jpg

Du kan ladda ner en PDF av denna infografik här