På Teva strävar vi efter att anpassa våra företagsresurser och expertis till relevanta områden där det finns globala hälso- och samhällsbehov. Vi bedriver vår verksamhet ansvarsfullt och är fast beslutna att främja hälsa och öka tillgången till läkemedel för patienter, samtidigt som vi odlar en kultur av efterlevnad, etik och öppenhet.

Utforska vår Environmental, Social and Governance (ESG) rapport >

Teva Sweden AB:s lokala hållbarhetsrapport 2019 >