Våga vara annorlunda

Börja på Teva och var med oss att skapa bättre dagar för miljontals människor världen över.

Teva har varit framstående under mer än ett sekel och är idag ett världsomspännande ledande företag inom generiska läkemedel och ett av de 15 främsta företagen i branschen.

Med över 45,000 anställda i 60 länder över hela världen kan vi stolt säga att det är våra anställda som skapar vår framgång. Deras kunskaper och målmedvetenhet gör oss till branschledare. De många olika synsätten, kvalifikationerna och begåvningarna är nyckeln till våra fortsatta framgångar.

Med moderna anläggningar, högutbildade kolleger och en kvalificerad företagskultur erbjuder Teva dig möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv och skapar förutsättningar för dig att utvecklas i din yrkesroll.

Har du bra idéer?

Teva är en plats där bra idéer frodas. Vi tror på att ge våra anställda befogenheter, ställa dem inför nya utmaningar och låta dem växa och utvecklas inom sitt yrke. För våra anställda erbjuder vi:

  • En mängd olika jobb- och kunskapsfält
  • En unikt kreativ företagskultur
  • Stora möjligheter att växa som individ och inom sitt yrke.

Integrerad innovation

Innovation är hjärtat i allt som vi gör på Teva. För att alltid kunna ligga i framkant i en ständigt föränderlig omgivning tillämpar vi en kreativ, holistisk metod i utvecklingen av mediciner och annat – från nya molekyler och biologiskt baserade behandlingar till komplexa generiska mediciner, digital integration och avancerade produktionsmetoder. Vi utformar innovativa och prisvärda behandlingslösningar som integreras med patientens behov av att få ett bättre liv.

Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: