1. Life Effects
  2. All stories

10 Patientberättelser Anhörigvårdare

Hur du som är anhörigvårdare kan be om hjälp

Av Susanne White

Läs mer
Women walking in park

4 Vårdgivarmyter som hindrar oss från att be om hjälp

Av Susanne White
Läs mer
Woman patient in bed

Fyra sätt att bli en bättre anhörigvårdare

Av Marc Lawrence
Läs mer

Sju tips för att resa som anhörigvårdare

Av Susanne White
Läs mer

Att hålla sig lugn: Anhörigvård vid ilska

Av Susanne White
Läs mer

Fyra tips för att undvika kontrollbehov som anhörigvårdare

Av Marc Lawrence
Läs mer

Fyra egenvårdstips för anhörigvårdare

Av Marc Lawrence
Läs mer

Att navigera anhörigvårdens utmaningar och glädjeämnen

Av Teena Gates
Läs mer

Hur jag hanterar min dag som anhörigvårdare

Av Marc Lawrence
Läs mer

Vad jag önskar att jag vetat när jag blev anhörigvårdare

Av Susanne White
Läs mer

Tio sätt att hjälpa en anhörig med kronisk sjukdom

Av Sarah Bailey
Läs mer

Senast granskad maj 2022