1. Life Effects
  2. All stories

5 Patientberättelser Anhörigvårdare

Fyra tips för att undvika kontrollbehov som anhörigvårdare

Av Marc Lawrence

Läs mer

Fyra egenvårdstips för anhörigvårdare

Av Marc Lawrence
Läs mer

Att navigera anhörigvårdens utmaningar och glädjeämnen

Av Teena Gates
Läs mer

Hur jag hanterar min dag som anhörigvårdare

Av Marc Lawrence
Läs mer

Vad jag önskar att jag vetat när jag blev anhörigvårdare

Av Susanne White
Läs mer

Tio sätt att hjälpa en anhörig med kronisk sjukdom

Av Sarah Bailey
Läs mer

Senast granskad maj 2022