Stötta varandra: Vad kan samhället göra för att stödja migränpatienter?

Dela denna artikel:

Download PDF version

En studie med 12 545 patienter i 16 länder återger hur migrän påverkar många aspekter i det dagliga livet. Patienterna i studien levde med migrän minst 4 dagar i månaden. Studien visade att patientgrupper och det bredare samhället skulle kunna spela en viktig roll för att stödja och stötta patienter, men användes endast av en liten minoritet av patienterna.

Migrän är den tredje vanligaste sjukdomen i världen, med en uppskattad global prevalens på 14,7 %. Sjukdomen är globalt rankad som den sjunde mest funktionsnedsättande sjukdomen och den främsta orsaken till funktionsnedsättning bland alla neurologiska störningar. 01 

En studie som utförts på uppdrag av Teva försökte ytterligare illustrera migränens börda. Undersökningen Bortom migrän: Ditt sanna jag som utfördes med 12 545 personer (som lever med migrän minst 4 dagar per månad) i 16 länder, avslöjade sjukdomens inverkan på många aspekter av människors liv. Den globala undersökningen utforskade många teman, inklusive patienters engagemang i stödgrupper och hur migränpatienter kan stöttas ytterligare.

”Människor måste bli mer utbildade om vad migrän faktiskt är” - Laura (undersökningsdeltagare) 02

Som citatet från Laura avslöjar, ansåg migränpatienter som tillfrågades att samhället bör utbildas ytterligare om den inverkan som migrän har. Vikten som lagts på detta är uppenbar, eftersom 92 % av patienterna angav att sjukdomen hade en negativ inverkan på deras livskvalitet. 03 

Genom undersökningen lär vi oss att majoriteten av patienterna (54 %) tror att den största skillnaden för patienternas liv skulle vara att höra från andra personer med migrän. 03 Men när det kommer till att söka råd och stöd var bara en av sex personer med i en stödgrupp för patienter. 03 

Enligt patienter som deltog i undersökningen var bristen på medvetenhet om stödgruppers existens (41 %), att de inte tycker om att gå med i grupper (28 %) och att de inte vet var de kan hitta en (24 %) några av anledningarna till att de inte använder sig av denna typ av stöd. 03 Dessa resultat kan belysa den outnyttjade resursen som dessa grupper kan vara för patienter, om de organiseras och annonseras på rätt sätt.

Tips och knep för att organisera bostaden (33 %) och laga snabba måltider (28 %) angavs av de tillfrågade som sätt att förbättra livet. 03 Dessutom kan dessa uppgifter fungera som en motivation för stödgrupper för att förbättra räckvidden till personer som lever med migrän och visa deras arbete med att stödja människor som lever med sjukdomen.

På Teva förstår vi vilken viktig roll stödgrupper för patienter kan spela i migränpatienters liv och fortsätter att bygga på befintliga och nya relationer med alla intressenter inom migränvärlden.

Slutsats

Undersökningen Bortom migrän: Ditt sanna jag ger en helhetssyn på hur migrän påverkar människor, inklusive potentialen för egenmakt genom engagemang med stödgrupper. Undersökningen visar att 86 % av de tillfrågade anser att samhället inte tar migrän på allvar, vilket utmålar ett liv med frustration och isolering. 03 

Teva uppmanar samhället att stödja personer med migrän och ge dem möjligheter att tala mer öppet om konsekvenserna av sjukdomen. Genom att prata med familj, vänner och kollegor som lever med denna sjukdom kommer vi inte bara att utbilda oss själva och de omkring oss, utan också belysa migrän och göra sjukdomen mindre mystisk och stigmatiserad, vilket gagnar oss alla.


12 545 migränpatienter i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Israel, Italien, Mexiko, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige och Storbritannien deltog i en online-undersökning under november och december 2019 som riktade sig till vuxna med migrän som rapporterat minst fyra migrändagar per månad. All text i citattecken är direkta citat från deltagare i studien. Uppgifterna baseras på rapporter från patienter som deltog i undersökningen. Ovanstående återger bara en del av rapporten och bör därför inte användas som referens.


Senast granskad maj 2022

Referenser

  1. Back to contents.

    Migraine Trust. Fakta och siffror. Finns på Migraine Trust. Fakta och siffror Hämtad: 27 januari 2020

  2. Back to contents.

    Citat hämtat från ett ordagrant svar från en undersökningsdeltagare. En pseudonym har tilldelats deltagaren.

  3. Back to contents.

    Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019. Tevas undersökning Bortom migrän: Ditt sanna jag. Datainsamling nov–dec 2019.