Sverige

Bortom migränen: Ditt sanna jag

Migrän är en komplex och försvagande neurologisk sjukdom som drabbar cirka en miljard människor världen över.

Att stärka människor som lever med migrän genom stöd och förbättrad förståelse

Teva har tillhandahållit behandlingar för sjukdomar i det centrala nervsystemet i över 30 år. Vi arbetar för att människor med migrän ska få tillgång till olika behandlingar. Vi vill också öka medvetenheten om vilken inverkan sjukdomen har på såväl den som är drabbad som på dess närstående.

 

Är det dags att se mer av ditt sanna jag?

 

 

Migrän och jag

 
Utforska den långtgående påverkan som migrän har på patienters liv, deras familjer och deras sociala liv.

 

Patientperspektiv

 
Ta del av berättelser från människor som lever med migrän och hur de hanterar de dagliga aspekterna av sin sjukdom.