Tevas Tillgänglighetsåtgärder

Teva gör sitt bästa och investerar mycket resurser för att kunna ge alla våra kunder likvärdig, anständig, tillgänglig och professionell service. I enlighet med lagen om lika rättigheter för personer med funktionshinder från 1998 och de bestämmelser som har implementerats under den, investeras avsevärda ansträngningar och resurser för att göra nödvändiga tillgänglighetsanpassningar som gör det möjligt för en person med funktionsnedsättning att på ett oberoende och rättvist sätt ta emot de tjänster som tillhandahålls alla kunder.

Tillgänglighetsåtgärder för byggnader:

Vårt kontor är inte öppet för allmänheten. Det är möjligt att kontakta oss via våra digitala kanaler. Dessutom är alla våra webbplatser fullt tillgängliga i enlighet med lagen.

Tillgänglig kundtjänst:

Du kan kontakta oss via uppgifterna på sidan ”Kontakta oss” på den här webbplatsen eller via e-postadressen nedan (info@teva.se).

Webbplatsens tillgänglighet:

En tillgänglig webbplats är en som låter personer med funktionsnedsättning såväl som äldre surfa med samma effektivitet och användarvänlighet som alla användare. Cirka 20 till 25 procent av befolkningen har svårt att använda internet och kan behöva mer tillgängligt webbinnehåll, enligt en studie från 2003 som administrerades av Microsoft.

Teva tror på och verkar för att främja lika möjligheter på internet för personer med olika funktionsnedsättningar och personer som använder hjälpmedel för att använda en dator.

Information om webbplatsens tillgänglighet:

Den här webbplatsen uppfyller kraven i Lika rättigheter för personer med funktionshinder (tillgänglighetsjusteringar) från 2013.

Tillgänglighetsjusteringar gjordes enligt rekommendationerna i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 för tillgänglighet på nätet på AA-nivå och internationellt dokument 0.

Onlinetestning kontrollerade högsta kompatibilitet för en Chrome-webbläsare.

Webbplatsen tillhandahåller en semantisk struktur för hjälpmedel och stöd för det anpassningsbara användningsmönstret för tangentbord med piltangenterna, Enter och Esc för att lämna menyer och fönster.

Sajten är periodvis optimerad för visning i vanliga webbläsare och för mobiltelefonanvändning.

För den bästa surfupplevelsen med programvara för skärmläsning rekommenderar vi att du använder den senaste NVDA-mjukvaran.

Dokument eller videor som laddats upp till webbplatsen före oktober 2017 kanske inte är helt tillgängliga. Om du stöter på ett sådant dokument eller en sådan video kan du kontakta tillgänglighetssamordnaren (se kontaktuppgifter nedan) så ser vi till att göra informationen tillgänglig.

Tillgängligt format – Företaget ger sina kunder möjlighet att få information i tillgängliga format. Tillgängligheten till information är kostnadsfri och är avsedd för personer med funktionsnedsättning. Förfrågningar och information om tillgänglighet kan ställas till företagets tillgänglighetssamordnare vars uppgifter finns längre ner i detta tillgänglighetsmeddelande.

Tillgänglighetsrådgivning tillhandahålls av A2Z Accessibility och Internet Marketing

Tillgänglighetsförfrågningar och förslag på tillgänglighetsförbättringar

Det bör noteras att vi fortsätter våra ansträngningar att förbättra tillgängligheten till företaget som en del av vårt åtagande att göra det möjligt för hela befolkningen, inklusive personer med funktionsnedsättning, att få den mest tillgängliga servicen.

Om du stöter på ett tillgänglighetsproblem eller funktionsfel vill vi gärna veta det och vi kommer att göra allt för att hitta en lämplig lösning för dig och åtgärda felet så snart som möjligt.

Kontakta tillgänglighetssamordnaren på Teva:

E-post: Rina.Gargi-Heinsdorf@teva.co.il

Publicering av tillgänglighetsmeddelandet:

Tillgänglighetsmeddelandet uppdaterades: 1 september 2020