Vi har levererat läkemedel till världen sedan 1901.

Teva tidskapsel

Varje kapsel, tablett, inhalator och aktiv läkemedelsingrediens är en Teva-tidkapsel som speglar den unika resa vi påbörjade för mer än 120 år sedan.

Teva tidskapsel

Varje kapsel, tablett, inhalator och aktiv läkemedelsingrediens är en Teva-tidkapsel som speglar den unika resa vi påbörjade för mer än 120 år sedan.

Se video Teva tidskapsel

Teva började som en liten verksamhet i Jerusalem 1901. Det unga företaget, som då hette Salomon, Levin and Elstein Ltd., efter sina grundare, distribuerade importerade läkemedel i landet med mul- och kamelkaravaner.

Under de följande decennierna drevs företagets tillväxt av ökad efterfrågan på lokalt tillverkade läkemedel. År 1976 bytte man namn till Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Ordet Teva är hebreiska och betyder ”natur”.

Teva har växt avsevärt världen över tack vare flera lyckade förvärv som har integrerat och förbättrat vår expertis när det gäller såväl innovativa och generiska läkemedel som nya terapiområden och marknader. Idag är Teva bland de främsta 15 globala läkemedelsföretagen.

Viktiga milstolpar för Teva i Sverige

2004

Teva bildas i Sverige. Kontor öppnas i Helsingborg.

2006

Teva förvärvar IVAX Corporation och förstärker därmed sin FoU-kapacitet, tillverknings- och marknadsföringsnärvaro och sin portfölj inom andningsvägar.

2009

Teva lanserar sin första biosimilar.

2011

Teva förvärvar ratiopharm, ett företag med stark närvaro i Europa och även i Sverige. Teva utökar därmed sin portfölj inom både generiska- och receptfria läkemedel.

2011

Teva utlicensierade ett läkemedel för behandling av MS till Sanofi Aventis under 10 år. 2011 byggdes en egen organisation upp inom Teva för att marknadsföra och distribuera läkemedlet.

2013

Cephalon förvärvas vilket innebär att Teva får tillgång till en portfölj av Specialty medicin inom Onkologi.

2014

Teva lanserar en pulverinhalator för astma- och KOL-patienter.

2015

Fredrik Lindqvist tillträder som VD för Teva Sweden AB.

2016

Teva förvärvar Allergan plcs globala generiska läkemedelsverksamhet, Actavis Generics, och utökar därmed avsevärt Tevas generiska produktportfölj, FoU-kapacitet, produktpipeline och globala operativa nätverk. Marknadskontor öppnas i Stockholm, huvudkontor i Helsingborg.

2019

Teva logo

Teva lanserar ny global branding med ny logotype.

2020

Teva lanserar ett läkemedel för användning inom kronisk migrän.

2021

Teva avyttrar konsumentprodukterna Flux® och Decubal till KaroPharma för att fokusera på våra kärnområden.

2021

Teva har ca 230 substanser och ca 1000 produkter på svenska marknaden och är därmed en ledande aktör av läkemedel i Sverige.

Senast granskad april 2023