Utbildnings- & Infomaterial Vården

All utbildning och informationsmaterial för vården finns numera på www.fass.se under produktnamnet och sedan i fliken ”Utbildningsmaterial” alternativt i fliken ”Stöd för användning”.

September 2023

Dela denna artikel: