Utbildnings- & Infomaterial Vården

Här hittar du utbildnings- och informationsmaterial för våra produkter

Actiq

Agomelatin

Airomir

Bosentan Actavis

Colobreathe

Deferasirox

Dronedarone

Efavairenz/Emtricitabine/Tenofovir disproxil Teva

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva

Fingolimod

Isotretinoin

Lenalidomide Teva

Mikafungin

Myfenax och Mykofenolatmofetil

Neotigason

Oxikodon

Pirfenidon Teva

 Quetiapine

Voriconazole

 Zoledronic acid Actavis 

Zerlinda

Dela denna artikel: