Vårt åtagande

Vi är starkt engagerade i patienter och deras hälsa.

I en värld där sjukvården fortsätter att utvecklas i en allt snabbare takt, är vi dedikerade till att stödja patienter och deras hälsa. Detta ansvar är också en stor möjlighet – inte bara när det gäller att leverera mediciner och hälsolösningar till dem som behöver dem, utan även för att förbättra liv och ha en positiv långsiktig social påverkan.

Vi har åtagit oss att göra vår del och ta oss an de många utmaningar som finns när det handlar om att göra hälsovården mer tillgänglig. Vi vet också att det sätt vi agerar på – och det sätt vi sköter våra affärer på – har betydelse. Det innebär att vi är noga med att upprätthålla affärsseder som är etiska, ansvarsfulla och sociala, och att vi har åtagit oss att ta oss an de större globala hälsoutmaningarna. Genom att göra detta vill vi påverka samhället, i huvudsak genom att öka tillgången till förebyggande vård och behandling för dem som är i störst behov.

Vår metod

Som världens största tillverkare av generika har Teva i mer än 115 år legat i framkant med att göra livsviktiga behandlingar tillgängliga och prisvärda. Vi försöker även påverka samhället och branschen genom att skapa meningsfulla partnerskap med både lokala grupper och globala ledare. I den processen använder vi vår storlek, expertis och globala räckvidd för våra patienter och samhället världen över.

Vår metod vilar på tre pelare: god affärssed och hållbarhet samt tillgång till hälso- och hälsopåverkande program.

Våra riktlinjer och vår policy

I mer än 100 år har Teva åtagit sig att agera ansvarsfullt, upprätthålla integritet och säkerställa insyn i alla aspekter av vår verksamhet. Våra riktlinjer och vår policy återspeglar våra ambitioner och strategier för frågor som är relevanta för både Teva och samhället. De styr vår affärspraxis, beteende och beslut överallt vi arbetar. Att kommunicera och regelbundet uppdatera riktlinjer och principer hjälper oss att upprätthålla Tevas ansvarsfulla och hållbara standard.

Läs mer om Tevas riktlinjer och policy här


Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: