Våra värderingar

Vad vi gör varje dag spelar roll.

Vi arbetar passionerat och med övertygelse för att förbättra människors hälsa. Det handlar det inte bara om vad vi gör, utan hur vi gör det.

Våra värderingar uttrycker vad vi tror på, de representerar det bästa inom oss och de fungerar som riktlinjer för allt vi gör. Vår uppgift och våra värderingar har växt fram bland våra medarbetare. De har växt fram ur erfarenheter som återspeglar vår speciella anda och kultur, och de representerar de kvaliteter som gör oss unika.

Dela denna artikel:

Tevas uppgift är att bli världsledande inom generiska läkemedel och biofarmaceutiska läkemedel samt att förbättra livet för patienter.
Det ger mening åt allt vi gör och det är orsaken till att vi går till jobbet varje morgon. Allt handlar om att vi, medarbetarna på Teva, ska tillämpa såväl vårt engagemang, våra kompetenser och vår skicklighet som vår passion och mänskliga sida för att förbättra vardagen och hälsan för miljontals människor världen över. Vår uppgift och våra världeringar fungerar som riktmärken så att våra patienter, kunder och kollegor är i centrum för alla beslut som vi fattar.

Ta ledningen

Vårt mål är att bli branschledande och ett förstklassigt varumärke i en miljö som är i ständig förändring. Vi brinner för att vara först på marknaden och göra verklighet av affärsmöjligheter. Vi tror på att ledarskap sker tillsammans med människor och med hjälp av människor


Fokus och egenansvar

Vi är fokuserade i allt vi gör. Vi definierar tydliga mål och koncentrerar våra ansträngningar, uppmärksamhet och energi för att leverera. Vi gör vad vi säger och vi håller oss själva ansvariga för våra handlingar och resultat.


Få det gjort tillsammans

Vi arbetar alla för ett och samma företag, Teva. Genom att arbeta mer effektivt tillsammans, i tätt samarbete och i samstämmighet kan vi utnyttja vår fulla potential och fortsätta driva på våra framgångar.


Innovation där vi skapar värde

Vi nyskapar för att skapa värde för patienter, våra partners inom vårdsystemet och våra intressenter. Vi letar ständigt efter annorlunda och bättre sätt att excellera, och skapar lösningar för aktuella och framtida behov, som ännu inte är uppfyllda.


Bry sig om

Vi bryr oss om. Vi bryr oss om välmåendet hos patienter, vårdgivare och de samhällen som vi verkar i. Vi bryr oss om våra kollegor genom att skapa en respektfull, heterogen och inkluderande miljö.


Göra våra familjer stolta

Teva förbättrar hälsan och bidrar till människors välmående varje dag. Det gör vi genom att agera med integritet och genom att hålla högsta standarder vad gäller kvalitet, etik och efterlevnad.