Utbildnings- & Infomaterial Patienter

Getty Images/Poike

All utbildning och informationsmaterial för patienter finns numera på www.fass.se under produktnamnet och sedan i fliken ”Viktig patientinformation” alternativt i fliken ”Tips för användare”.

September 2023

Dela denna artikel: