Vi utvecklar och producerar läkemedel för att förbättra människors liv

Vårt uppdrag är att tillhandahålla innovativa läkemedel till de 200 miljoner människor, över hela världen, som vi idag förser med produkter. Ett förbättrat liv och hälsa för var och en av våra patienter berör även närstående och samhället i stort.

Teva i rampljuset

Förståelse för de många sätt hälsa påverkar ditt liv

Med fokus på dina behov

Teva erbjuder smidiga och prisvärda lösningar för patienter.

Läs mer Med fokus på dina behov

Vår historia

Vi har levererat läkemedel till världen sedan 1901.

Läs mer Vår historia

Våra kärnvärden

Förbättra hälsan så att människor kan må bättre – det är vårt syfte och vår drivkraft.

Läs mer Våra kärnvärden

Fakta och siffror om företaget

Teva i siffror

Läs mer

Våra anställda är vår största tillgång

Det handlar om att vi alla är värdefulla

Utforska karriärmöjligheter

Tevas uppförandekod

Våra värderingar anger tydligt vad vi förväntar oss avseende uppförande och affärsetiskt uppträdande

Läs mer

Senast granskad maj 2022