Utvecklas hos Teva

Photo taken in Teva Croatia

Share this article:

Att börja din karriär på Teva innebär att du påbörjar en utvecklingsresa som ger dig olika möjligheter och erfarenheter som kan hjälpa dig att förverkliga din potential. Att våra medarbetare växer och utvecklas är avgörande för att säkerställa framtida framgång för vår verksamhet.

Mångsidigheten hos vår verksamhet medför en mängd olika karriärvägar. Oavsett om du är intresserad av och har erfarenhet av FoU, tillverkning, supply chain, försäljning eller något annat i vår verksamhet så finns det många möjligheter i de 60 länder vi är verksamma. Teva ger dig tillgång till dessa alternativ och uppmuntrar dig att växa och lära dig nya saker under en givande karriär.

Din personliga utvecklingsplan

Som en framåtblickande organisation utvecklas vi i snabb takt – och vi vill att du också ska ha den möjligheten.

Vi ger dig möjlighet att driva din utvecklingsplan så att du kan styra den dit du vill komma, och proaktivt söka möjligheter att utvecklas. Dessutom kommer du att uppmuntras att samarbeta med din chef i en kontinuerlig och meningsfull dialog där feedbacken kommer att struktureras för att förbättra dina prestationer och inspirera dig att prestera på topp.

Betydelsen av att utvecklas i karriären

Det handlar också om att lära sig nya färdigheter – en del av Tevas grund för karriärutveckling.

För att lyckas i din nuvarande roll och nå din fulla potential är det viktigt att du finslipar dina färdigheter – särskilt på den digitala arbetsplatsen.

Vi ger dig de verktyg och den utbildning du behöver för att upprätthålla och förbättra din kapacitet, vilket gör dig till en aktiv partner för att behålla vår företagsposition som ett ledande läkemedelsvarumärke.

Vårt fokus på vår personals personliga utveckling återspeglas i det faktum att nästan 40% av våra lediga befattningar innehas av Tevas anställda, där 25% av befattningarna endast erbjuds internt.

Personlig utveckling

För att stödja våra medarbetare och chefer erbjuder vi en rad kunskapsresurser och utvecklingsmöjligheter för professionell och personlig utveckling.

Dessutom har vi utformat våra interna utvecklingsprogram för att de ska ge dig de grundläggande färdigheter som behövs för att lyckas på den nuvarande och framtida arbetsplatsen.

Vi erbjuder också inlärningsmöjligheter genom ”Teva Grow”, vår digitala inlärningsportal.

Det ger varje anställd olika hybridinlärningsalternativ för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden, med tillgång till mer än 17 000 branschledande kurser.


Sök jobb på Teva