Vår personal

Vi är stolta över våra medarbetare, och var och en av dem ger ett viktigt bidrag i vårt arbete för att förbättra människors hälsa och göra så att de mår bättre.

Annika Gustavsson

Kvalitetsavdelningen, Assoc. Dir. Commercial Quality Nordics, Sakkunnig för partihandelstillståndet

Läs mer

Martin Tamtè

Medical Science Liaison

Läs mer

Mia Quarfood

Supply Chain Manager

Läs mer

Ulrika Zaki

Product Manager Migraine and Headache

Läs mer
Marie Nerfeldt

Marie Nerfeldt

Product Manager, Other Brands

Läs mer

Anna Lundberg

Supply chain, Supply Specialist

Läs mer

Victor Richardsson

Supply Chain, Supply Specialist

Läs mer
Helena Mik Lindén

Helena Mik Lindén

Commercial, Monthly tender and DDU manager

Läs mer

Senast granskad maj 2023