Biologiska läkemedel på Teva

Getty Images/poba
Getty Images/poba

Teva investerar i biologiska läkemedel som en del av vår långsiktiga strategi för framtiden och för att hjälpa patienter runt om i världen. Vi fokuserar på behandlingar av sjukdomar i det centrala nervsystemet och i luftvägarna samt inom onkologiområdet.

Biosimilarer

Biologiska läkemedel är komplexa läkemedel tillverkade av levande celler eller organismer. De ger möjlighet till fler behandlingsalternativ för patienter, av vilka vissa lider av obehandlade eller underbehandlade sjukdomar. De har även potential att ge exakt och individanpassad behandling.

Samtidigt som Teva tillverkar biologiska originalläkemedel, investerar vi även i biosimilarer. Biosimilarer är biologiska läkemedel som utvecklats för att vara mycket likt ett existerande biologiskt läkemedel (benämns referensprodukt). De har inga kliniskt meningsfulla skillnader när det gäller säkerhet, renhet och styrka jämfört med referensprodukten.

Att fokusera på biosimilarer är en naturlig utveckling för Teva genom vår roll i tillväxten av den generiska läkemedelsmarknaden under de senaste 40 åren. Biosimilarer kombinerar vår styrka inom generiska läkemedel med vår kunskap om komplexa läkemedel.

Biosimilarer erbjuder värdebaserad behandling som potentiellt är billigare än biologiska originalläkemedel, men lika effektiva.

Getty Images/sanjeri


Produkter och pipeline

Teva har fem biologiska läkemedel på den globala marknaden idag. Dessutom har vi cirka 20 program för biologiska originalläkemedel och biosimilarer i olika utvecklingsfaser, från grundforskning till kliniska och regulatoriska faser. 

Många av dessa behandlingar kommer att produceras i vår nya toppmoderna biologiska anläggning i Ulm, Tyskland.

De fördelar biologiska läkemedel kommer att kunna ge patienter är det som inspirerar oss när vi investerar i denna spännande framtid. Detta nya fokus är en väsentlig del av att kunna erbjuda patienter fler behandlingsalternativ och stödja vårt uppdrag att förbättra liv.

Biologisk innovation händer inte över en natt, men vi är fast beslutna att se effekterna och resultaten av våra investeringar under det kommande decenniet.


Ta reda på mer

Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: