Inkludering och mångfald

Photo taken in Teva USA

Share this article:

På Teva hör alla hemma och alla åsikter värdesätts. Vi välkomnar alla individer oavsett etnicitet, religion, kultur, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller ålder. När våra medarbetare blir hörda, respekterade och sedda, kan de förverkliga sin fulla potential och använda sina färdigheter och talanger. Det stärker vår organisation och främjar kreativitet och innovation när vi arbetar för att förbättra hälsan för människor med olika bakgrunder.

Tillsammans är vi enade i att bygga något större än oss själva – och vi gör detta genom att behandla våra medarbetare med respekt. Men att bara säga att vi bryr oss räcker inte.

We asked Teva people about inclusion and diversity, and this is what they had to say.

Hör våra medarbetare berätta med sina egna ord vad det innebär för dem att arbeta på Teva.

Hur ser en inkluderande arbetsplats ut?

Vår inkluderande kultur är det som håller oss samman. Genom att undanröja barriärer mellan våra medarbetare och deras idéer, övertygelser och förmågor kan vi nyttja de olika insikterna som ligger till grund för vårt innovativa arbete. Det handlar om att bli accepterad för den man är och känna att man hör hemma.

Och våra olikheter gör oss också unika som individer. Så som en del av vårt initiativ att öka antalet anställda med neuropsykiatriska funktionsvariationer har Teva ett rekryteringsprogram för neurodiversitet med fokus på autism. Vi kommer att ha ett nära samarbete med en specialiserad byrå för att hitta kvalificerad personal, utbilda de anställda i autism på arbetsplatsen och stödja kandidater och chefer under hela anställningen.

Vi strävar efter känslan av samhörighet. Det gäller såväl hur rekryteringsprocessen sker, som hur vi strävar efter att minska könsklyftan. Här är några av våra berättelser:

Diversifiering förändrar våra perspektiv

Att uppnå jämställdhet i hela organisationen handlar om att möjliggöra individens fulla potential. Som ett sätt att främja kvinnors framgång på Teva tillhandahåller vi ledarskaps- och utvecklingsprogram. Här belyser vi Tevas många inspirerande kvinnor när de diskuterar sina framtidsutsikter, i sin tid i företaget och sina framgångar.

Noa Buechler, Teva Israel

Watch as women at Teva share their different paths to grow and lead, personally and professionally, every day.

Möjlighet att göra dig hörd

Vi vill att alla våra medarbetare ska känna att de kan vara sig själva och inspirera andra att göra detsamma. Tevas Employee Resource Group, (ERG) är en plattform där man får möjlighet att göra sin röst hörd. Plattformen erbjuder nätverksmöjligheter mellan medarbetare, mentorskap och ledarskapsutbildning.

Vi hyllar stolt olikheter

Mångfalden i vår personalstyrka ger oss insikt i de många olika grupper av människor som ingår i Tevafamiljen. En av dem är HBTQ+- rörelsen, som vi stödjer genom att fira Pride med samtal, parader och evenemang. Vi strävar alltid efter att förbättra hur vi gör saker och letar efter sätt att vara mer inkluderande. Läs om hur vi har ökat medvetenheten om Pride över hela världen genom några spännande initiativ.

”När jag bytte kön försvann många tidigare vänner… Teva har däremot varit mycket stödjande. Jag behandlas precis som alla andra, och det är så det borde vara. De policyer som Teva har infört skyddar mig på arbetsplatsen.”

Christine Beckett, mångfaldsförespråkare, Storbritannien

Celebrating and supporting the Teva LGBTQ+ community. We're passionate about caring for our people and empowering our LGBTQ+ colleagues to bring their full selves to the workplace. Our differences set us apart and collectively make us stronger. By removing bias from the workplace, we leverage these differences to co-create, find new ideas and make better decisions.

Vårda dina unika färdigheter

Nya medarbetare kommer till Teva med en rad unika arbets- och livserfarenheter, som alla erbjuder något. Vägen framåt är kanske inte alltid tydlig i början men vi hjälper dig nå dina mål och erbjuder det stöd och den vägledning du behöver för att utvecklas och nå din fulla potential. Det var så Woody gick från att vara en professionell fotbollsspelare till Key Account Manager inom området Luftvägar för Teva. Det här är hans berättelse.


Vi tror att vår önskan att påverka samhället och göra världen till en bättre plats börjar med oss. Vi på Teva måste arbeta för mångfald och vara inkluderande och inspirera andra organisationer att göra detsamma så att vi kan påverka samhället tillsammans.

Lär dig mer om vad inkludering och mångfald på Teva innebär för våra medarbetare.

Isabel Vinas Fernandez, HR manager, Spain

Isabel Vinas Fernandez

HR Manager, Spanien

Mångfald är för mig är variation: inkludering av alla typer av människor, att välkomna skillnader och hjälpa andra att inte känna sig annorlunda.

Ismael Sauter-Medical Affairs Advisor, Brazil

Ismael Sauter

Medicinsk rådgivare, Brasilien

Diskussioner om mångfald och inkludering skapar en mer jämlik miljö där anställda respekteras. Resultatet är ett mångsidigt företag där vi kan vara oss själva och får uttrycka våra idéer.

Gusztáv Kovacs-Assoc Dir, OTC Marketing, Hungary

Gusztáv Kovacs

Assoc Dir, OTC Marketing, Ungern

Vi är alla lite olika – det är därför vi blir ett bra team.

Marie Evangelisto Doyle-Director, GLP/GCLP R&D Quality, US

Marie Evangelisto Doyle

Director, GLP/GCLP FoU-Quality, USA

För mig innebär mångfald och inkludering att inte behöva bevisa att jag är tillräcklig bra som jag är.

Mariana Sanchez-Sr Manager, Corp Communication & Government Affairs, Mexico

Mariana Sanchez

Sr Manager, kommunikation och myndighetsfrågor, Mexiko

Mångfald är råmaterialet och inkludering är hantverket. Genom att se till att alla känner sig trygga och inkluderade kan vi skapa ett vackert konstverk där alla röster räknas och framgång uppnås.

Javier Telez-Sr Manager, Corp Communication & Government Affairs, Spain

Javier Telez

Sr Manager, Kommunikation och myndighetsfrågor, Spanien

Mångfald frigör innovation och driver marknadstillväxt – vi bör investera ännu mer för att säkerställa att vårt ledarskap både representerar och bejakar det goda i vår mångfald. 

Shakeel Shahid-Pharmacovigilance Associate, Switzerland

Shakeel Shahid

Farmakovigilansmedarbetare, Schweiz

Inkludering hjälper mig att känna mig inkluderad, engagerad och motiverad, men driver mig också att nå mina personliga karriärsmål och uppnå bättre resultat.

Karthik Balasubramanian-Director, Research and Development, USA

Karthik Balasubramanian

Director, forskning och utveckling, USA

För mig handlar inkludering och mångfald om att se till att mina barn kan se att människor som ser ut och pratar som dem kan lyckas.

Selvinaz Kocak-Head, BI & Business Support, Switzerland

Selvinaz Kocak

Chef, BI och affärssupport, Schweiz

För mig innebär inkludering och mångfald att du kan vara dig själv och bli accepterad som du är. Många olika blommor är det som gör en bukett!

Zubair Ahmad-Manager, Quality Assurance, India

Zubair Ahmad

Manager, kvalitetssäkring, Indien

En mångfaldig och inkluderande arbetsplats är en arbetsplats som gör att alla, oavsett vilka de är eller vad de gör, känner sig lika delaktiga och stöttade på alla områden på arbetsplatsen.

Kim Innes-General Manager, UK and Ireland

Kim Innes

VD, Storbritannien och Irland

Mitt personliga engagemang för mångfald och inkludering är att fortsätta att bryta barriärer, utforska varje möjlighet och att få in fler olika röster. Jag ser också till att de anställda tar ansvar för att skapa en mer välkomnande och öppen arbetsmiljö där alla kan trivas – oavsett identitet eller bakgrund.

beryl-a-ojwang, Medical Science Liaison, USA

Beryl A. Ojwang

Kontakt inom medicinsk vetenskap, USA

Det är när ens tankar, färdigheter och förmågor värdesätts och du befinner dig i en miljö där du känner dig inkluderad, som du verkligen kan utvecklas och växa.


Sök jobb på Teva