Fakta & siffror

Vårt uppdrag är att vara världsledande inom generika och biologiska läkemedel, och därigenom förbättrar patienters liv.

01

Möjliggör tillgång till läkemedel och behandlingsalternativ

1,000
Produkter
250
Läkemedel
750,000
använder våra produkter varje dag i Sverige
Teva har Sveriges största medicinskåp med ett stort urval av produkter; från generiska läkemedel, aktiva farmaceutiska ingredienser och receptfria läkemedel till egen forskning av innovativa läkemedel, inklusive biologiska läkemedel.

Teva grundades 1901 och det globala huvudkontoret ligger i Israel. Teva har en portfölj på mer än 3 600 läkemedel och tillverkar ungefär 76 miljarder tabletter och kapslar årligen. Vi har över 53 produktionssanläggningar i mer än 33 länder 01.

Teva rankas som ett av de ledande läkemedelsföretagen i världen och finns på 60 marknader, med totalt cirka 37 000 anställda. Våra innovativa och läkemedel används av ca 200 miljoner människor varje dag världen över 02

Se infografik om Teva
02

Fokuserat ledarskap inom specialläkemedel centrerat kring kärnterapiområden

Migrän och huvudvärk

Nerv-systemet

Andnings-vägar

Smärta

03

Svenskt ledarskap inom generika

SEK
miljarder
2
Tevas bidrag till besparing för läkemedelskostnader i Sverige per år

Varje sekund, dygnet runt, tar svenska patienter mer än 30 tabletter/kapslar från Teva. Det är mer än från något annat läkemedelsbolag.

1 / 5
1/5 recept i Sverige
1 / 8
1/8 recept i Tyskland
1 / 5
1/5 recept i Storbritannien
04

Global styrka

Ca 90 % av de produkter vi säljer i Sverige tillverkas i Europa, merparten i egna fabriker

53
produktions-anläggningar
76
miljarder tabletter & kapslar årligen
05

En helintegrerad FoU-funktion

26 FoU- och kliniska anläggningar. 
388 generiska godkännanden globalt under 2021
~40K licenser för Tevaläkemedel som underhålls av Teva Global Regulatory Affairs

100
inväntande first-to-file ANDAs i USA
200
produktregistreringar i väntan på FDA-godkännande
500+
inväntande produktgodkännanden på internationella marknader
06

Global räckvidd

60
marknader
3,600
olika produkter i vår globala portfölj


Senast granskad mars 2023

Fotnot och referenser

  1. Back to contents.

    Datakälla för antal produkter och anläggningar: Teva Global Operations

  2. Back to contents.

    Interna analyser utförda av Global Insights, Access & Technologies och uppskattar antalet Teva-konsumenter. Ref 2.1 daterad augusti 2016; Ref 2.2 daterad april 2019.