Produkt A - 50MG -

Våra förpackningar

Användarvänlig, differentierad, läsbar

Förpackningar med patienten i fokus

Den viktigaste informationen är förstärkt med färg för att säkerställa att informationen läses i ordning av betydelse.

Förpackningar med patienten i fokus – nedladdningsbar poster

Vårt Teva-varumärke gör att patienterna kan känna sig trygga

Produkterna är färgdifferentierade

Styrkan på läkemedlet differentieras med färg

Den viktigaste information återfinns på förpackningens alla sidor, så du kan se den oavsett hur förp...

På förpackningens baksida finns ytterligare information tydligt strukturerat

Senast granskad maj 2022