Kontakta oss

Du kan kontakta oss när som helst med dina frågor eller kommentarer.

Besöksadress

Kungstorget 8
Lunchstängt 12.00 - 13.00

Postadress: Box 1070, 251 10 Helsingborg
Tel: 042-12 11 00
Fax: 042-12 11 08
E-post: info@teva.se

Telefontid vardagar 08.30 - 16.30
Vid akuta ärenden utanför kontorstid avseende våra läkemedel, hänvisar vi till LIF´s jourtelefon på tel 040-22 35 38.

Vi är anknutna till Läkemedelsförsäkringen,
tel 08-462 37 00, hemsida: www.lff.se

Rapportering av biverkningar

Det är viktigt att rapportera biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Konsumenter, hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. (Se detaljer nedan.) 

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

eller till Teva Sweden AB via mail till info@teva.se

Observera

Vi som läkemedelsföretag får inte ge individuella råd om medicinsk behandling. Dessa frågor skall besvaras av läkare/vårdpersonal.

LÄKEMEDELSVERKETS LÄKEMEDELSINFORMATION

Medicinska frågor och allmänna frågor om läkemedel besvaras av:

Läkemedelsupplysningen, tel nr 0771-46 70 10
Sjukvårdsrådgivningen, tel nr 1177

Senast granskad maj 2022