Patientsamverkan

Vi tror på värdet av relationer för att utveckla en djupare förståelse för patientens behov.

Eftersom vi tror på värdet av våra relationer med patientorganisationer arbetar vi hårt för att utveckla en djupare förståelse för patientens behov och integrera dessa insikter i hela organisationen. På så sätt skapar vi transparenta partnerskap som är centrala för vårt arbete i att stödja patienter och deras vårdgivare på resan mot en förbättrad hälsa och ett lyckligare liv.

Tevas riktlinjer för engagemang i patientorganisationer:

Etiskt uppträdande och integritet

Tevas personal förväntas följa integritetsnormerna i sina relationer med patientorganisationer.

Transparens

Teva ska vara öppet och transparent i sina relationer med patientorganisationer. Teva ska öppet redovisa finansiellt stöd och viktigt icke-finansiellt stöd som ges till patientorganisationer. Vidare kan patientorganisationer publicera Tevas stöd till deras program. Tevas globala policy för engagemang i patientorganisationer finns tillgänglig för patientgrupper.

Teva Sweden AB följer branschens etiska regelverk och redovisar eventuella samarbeten och relation med patient- och intresseorganisationer i LIF:s samarbetsdatabaser

Ömsesidig nytta

Tevas stöd till patientorganisationer fokuserar på förbättring av patienternas, familjernas och vårdgivarnas välbefinnande. Alla aktiviteter tillsammans med patientorganisationer måste tydligt visa nytta för de patienter vars intressen patientgrupperna företräder. För att partnerskap mellan patientorganisationer och Teva ska bli framgångsrikt måste det vara till ömsesidig nytta för båda parter. Teva ska därför verka för att bygga ömsesidigt fördelaktiga relationer med patientorganisationer på områden där det finns en likartad syn på mål och prioriteringar.

Oberoende

En patientorganisation i partnerskap med Teva får inte låta sitt oberoende komprometteras eller låta sig uppfattas som komprometterat, och patientorganisationerna behåller rätten att offentligt invända mot företagets inställning.

Följsamhet

All interaktion mellan företagets personal (och dess representanter) och patientorganisationer måste både följa alla statliga författningar, förordningar och riktlinjer och alla Tevas tillämpliga policyer.

Inget försäljningssyfte

Teva får inte använda interaktioner och relationer med patientorganisationer för att främja sina produkter eller öka den kommersiella medvetenheten om sina produkter, förutom i länder som tillåter direktreklam till kunder, och endast då det sker i överensstämmelse med alla gällande lagar och Tevas policyer för produktmarknadsföring.

Senast granskad mars 2023

Dela denna artikel: