Tevas uppförandekod

Våra värderingar anger tydligt vad vi förväntar oss avseende uppförande och affärsetiskt uppträdande.

På Teva lever vi upp till våra värderingar och vårt syfte genom vår uppförandekod. Det vi gör är viktigt men hur vi gör det är lika viktigt. Vid varje beslut vi fattar och varje åtgärd vi tar, tar vi hänsyn till våra värderingar. Vi står fast vid vårt åttagande att gör det som är rätt – oavsett roll, affärsenhet eller var i världen vi agerar.

Läs Tevas uppförandekod


Senast granskad mars 2023

Dela denna artikel: