Vad vi gör

Photo taken in Teva Germany

Share this article:

Portfolio of over 3500 different products globally

Vårt uppdrag är att vara en global ledare inom generika och bioläkemedel, och förbättra livet för patienter över hela världen.

Vi arbetar för att förbättra liv. Överallt.

God hälsa bör aldrig vara ett privilegium, beroende på hur mycket pengar du har eller var i världen du bor. Detta är en övertygelse vi brinner för, och som alla på Teva står bakom. Det är också inspirationen bakom vårt uppdrag att förbättra livet för patienter över hela världen, genom att vara en global ledare inom generika och biologiska läkemedel.

Vi är fast beslutna att fortsätta vårt långa arv av att hitta nya sätt att göra läkemedel mer prisvärda och tillgängliga för fler människor. Som det ser ut idag är vår portfölj av generiska och innovativa produkter bland de största av alla läkemedelsföretag i världen och vi hjälper nästan 200 miljoner patienter varje dag.

Vi visar vägen med generiska läkemedel

Vi är stolta över att vara världens ledande tillverkare av generiska läkemedel och har spelat en nyckelroll i utvecklingen av branschen under de senaste 40 åren. Men om du undrar exakt vad generiska läkemedel är, ta en titt på videon nedan.

Generic medicines are approved by regulators to make sure they work the same as the original drugs

Omkring 200 miljoner människor världen över tar ett läkemedel från Teva varje dag. Varje timme finns det ett flygplan i luften, ett fartyg på havet eller en lastbil på vägen som levererar Tevas generiska läkemedel till apotek och sjukhus runt om i världen.

Biologiska läkemedel: nästa generation av innovativa läkemedel

Samtidigt som vi ständigt letar efter nya sätt att förbättra livet för patienter runt om i världen, ökar vi vår investering i biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är tillverkade av levande celler eller organismer. Dessa komplexa läkemedel ger fler behandlingsalternativ för patienter och har potential att leverera exakta, personliga behandlingar.

Vi har för närvarande fem biologiska läkemedel på marknaden och cirka 20 program för biologiska originalläkemedel och biosimilarer i olika utvecklingsstadier.
Många av dessa kommer att produceras på vår nya biologiska anläggning i Ulm, Tyskland. Ta en titt bakom kulisserna på denna toppmoderna anläggning, i videon nedan.

Biosimilars

Gå bakom kulisserna på Tevas toppmoderna biofarmaceutiska anläggning i Ulm, Tyskland. Upptäck mer om biosimilarer och träffa experterna som utvecklar fler behandlingsalternativ för patienter.

Ledarskap inom innovativa läkemedel, med fokus på viktiga terapiområden

Vi är fast beslutna att utveckla och leverera livsförbättrande behandlingar inom ett brett spektrum av behandlingsområden.

Vi är särskilt stolta över att vara den näst största globala leverantören av läkemedel på Världshälsoorganisationens lista över viktiga läkemedel för andningsbesvär, samt en av de fem största globala leverantörerna av onkologibehandlingar.

Tillsammans med dessa två centrala terapeutiska områden har vi avdelningar inom forskning och utveckling som fokuserar på att göra behandlingar mer tillgängliga för patienter som lider av migrän, huvudvärk och smärta samt neurodegenerativa tillstånd.

Miljö, sociala frågor och styrning (Environmental, Social and Governance, ESG):
Göra skillnad där det är viktigast

På Teva förenas vi i vår unika möjlighet att få göra en meningsfull skillnad för samhället och världen. Vi stärker tillgången till viktiga läkemedel – oavsett var de bor. Våra verksamheter och vår leveranskedja tar hänsyn till miljön, bland annat genom att öka användningen av förnybar energi och minska utsläppen av växthusgaser.

Vi främjar hälsa och välbefinnande bland våra medarbetare och skapar rätt förutsättningar för en miljö där alla hör hemma och alla åsikter värderas. Och vi gör affärer på rätt sätt – alltid med integritet och transparens.

Sedan 2022 har vi lanserat fem program för tillgång till läkemedel som förser våra produkter till utsatta befolkningsgrupper som annars inte skulle kunna få tillgång till dem – och senast år 2025 kommer vi att lansera ytterligare tre. Ta en titt på videon nedan om vårt nära samarbete med Global Hope (Haematology Oncology Paediatric Excellence) som syftar till att förse barn som lever med cancer i Afrika med viktiga läkemedel:

amounting to nearly 30000 children in 2020

Teva anser att läkemedel alltid ska vara tillgängliga och vi arbetar för att förverkliga detta.
Vi arbetar med Global HOPE (Hematology Oncology Pediatric Excellence) och Direct Relief. Den förstnämnde är en ideell organisation med ett hållbart förhållningssätt att behandla barn med cancer och blodsjukdomar. Den senare är en organisation som tillhandahåller medicinska hjälpmedel till världens mest utsatta människor.

ESG är allas ansvar på Teva – det är så vi tar hand om våra patienter, vår planet och varandra.

Att främja tillgången till viktiga läkemedel är kärnan i vårt uppdrag.

Vi fokuserar på att uppfylla det genom att bli en engagerad global hälsopartner, ta itu med ouppfyllda behov, öka räckvidden för prisvärda läkemedel och utöka vår portfölj med generiska och innovativa läkemedel.

Dessutom spelar vi en nyckelroll i att hjälpa till att övervinna den andra stora krisen som världen står inför idag: klimatförändringar. Våra åtaganden för båda inkluderar:

  • Utfärdandet av en hållbarhetsbunden obligation (sustainability-linked bond, SLB) på 5 miljarder USD. Det är den första som någonsin kopplats till både tillgång till läkemedel och miljömål
     
  • Under 2021 donerade Teva läkemedel till ett värde av 487 miljoner USD (307 miljoner doser) till patienter i låg- och medelinkomstländer
     
  • Minska de direkta utsläppen av växthusgaser med 25 % senast 2025 
Läs mer om ESG-strategi

Sök jobb på Teva