Partnerskap med vårt samhälle

Teva har åtagit sig att förbättra den generella hälsan i samhället - samhällen där vi lever och arbetar, och samhällen som delar vårt mål att förbättra vården runt om i världen.

Teva Sweden AB är som enda läkemedelsbolag i Sverige medlemmar i både LIF och FGL. Med både innovativ forskning inom specialistläkemedel och en bred generisk portfölj känns det naturligt för oss att vara med i både LIF och FGL och därmed kunna vara med och påverka och forma branschriktlinjer. Teva Sweden AB följer branschens etiska regelverk och redovisar eventuella samarbeten och relation med patient- och intresseorganisationer i LIF:s samarbetsdatabaser.

Om LIF

LIF - de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket nås via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare. LIF är en branschorganisation som består av ca 85 medlemsföretag vilka tillsammans står som tillverkare av ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. http://www.lif.se/

Om FGL

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer är en branschorganisation som arbetar för att patienten ska få samma höga kvalitet och säkerhet på sina läkemedel till ett lägre pris. Det framgångs-rika svenska systemet där generikatillverkare bjuder under varandra för att erbjuda det lägsta priset till konsumenter och skattebetalare ger årligen besparingar på 8 miljarder kronor. http://www.generikaforeningen.se/

Volontärarbete

Teva Sweden AB vill bidra lokalt till det samhälle där vi verkar. Vi uppmanar därför våra medarbetare att utföra volontärarbete och låter alla anställda ägna 1 timme per månad under arbetstid till volontärarbete.

Senast granskad maj 2023

Dela denna artikel: