Kvalitet, tillgänglighet och innovation utan kompromisser

Vi tillhandahåller innovativa och tillgängliga läkemedel till miljontals människor över hela världen

Produktkatalog

Ett integrerat förhållningssätt

Hälso- och sjukvårdsbehandlingar som berör liv

Innovativa läkemedel

En innovativ metod för att uppfylla patientbehov

Läs mer Innovativa läkemedel

Generiska läkemedel

Tillgängliga behandlingsalternativ för patienter och vårdgivare

Läs mer Generiska läkemedel

Biologiska läkemedel på Teva

Biologiska läkemedel är komplexa läkemedel tillverkade av levande celler eller organismer. De ger möjlighet till fler behandlingsalternativ för patienter, av vilka vissa lider av obehandlade eller underbehandlade sjukdomar. De har även potential att ge exakt och individanpassad behandling

Läs mer Biologiska läkemedel på Teva

Innovativa lösningar inom våra terapeutiska fokusområden

Centrala nervsystemet (CNS)

Läs mer

Andningsvägar

Läs mer

Onkologi

Läs mer

Smärthantering

Läs mer

Kvalitet du kan lita på

Vårt engagemang för kvalitet är kompromisslöst och täcker alla steg

Läs mer

Patientsäkerhet är vårt fokus

Alla våra produkter genomgår säkerhetsövervakning och utvärderingsprocesser

Läs mer

Receptfria läkemedel

Tevas receptfria produkter omfattar många receptfria behandlingar för konsumenterna

Läs mer


Senast granskad april 2023