Sverige

Melancholic people on the beach

Produkter

Vi tillhandahåller innovativa och tillgängliga läkemedel till miljontals människor över hela världen

Ett integrerat förhållningssätt

Hälso- och sjukvårdsbehandlingar som berör liv

Generiska läkemedel

Tillgängliga behandlingsalternativ för patienter och vårdgivare

Läs mer

Innovativa läkemedel

En innovativ metod för att uppfylla patientbehov

Läs mer

Receptfria läkemedel och handelsvaror

Läs mer

Patientsäkerhet är vårt fokus

Alla våra produkter genomgår säkerhetsövervakning och utvärderingsprocesser under alla stadier i ett läkemedels livscykel

Läs mer

Innovativa lösningar inom våra terapeutiska fokusområden