Vår påverkan

Vårt engagemang för patienter och deras hälsa är starkt. Vi vet att det är ett stort ansvar och ser det också som ett tillfälle för oss att förbättra människors liv och att skapa varaktig social påverkan.

Möjliggör bättre dagar

Tillgång till hälso- och sjukvård för dem som behöver det mest

Sweden ESG.jpg

ESG progress rapport

Vårt åtagande

Vi är starkt engagerade i patienter och deras hälsa.

Läs mer

Vår påverkan 2022

Vi förbättrar livet för patienter runt om i världen varje dag med våra läkemedel, och vi vill fortsä...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

Läs vår lokala Hållbarhetsrapport för 2023.

Läs mer Hållbarhetsrapport 2023

Patientsamverkan

Vi tror på värdet av relationer för att utveckla en djupare förståelse för patientens behov.

Läs mer Patientsamverkan

Partnerskap med vårt samhälle

Teva har åtagit sig att förbättra den generella hälsan i samhället - samhällen där vi lever och arbetar, och samhällen som delar vårt mål att förbättra vården runt om i världen.

Läs mer Partnerskap med vårt samhälle

Economic Impact Report

Tevas Global Economic Impact Report Tevas omfattande ekonomiska fördelar och kvantifierar Tevas direkta och indirekta ekonomiska påverkan när det gäller jobb, arbetsinkomst, BNP och generiska läkemedelsbesparingar.

Läs mer Economic Impact Report


Senast granskad juni 2023