Vår påverkan

Vårt engagemang för patienter och deras hälsa är starkt. Vi vet att det är ett stort ansvar och ser det också som ett tillfälle för oss att förbättra människors liv och att skapa varaktig social påverkan.

Möjliggör bättre dagar

Tillgång till hälso- och sjukvård för dem som behöver det mest

Utforska vår Environmental, Social and Governance (ESG) rapport

Rapporten för 2020 återspeglar Tevas ansträngningar för att förbättra hälsan för patienter och samhällen och främjar öppenhet och ansvarstagande i vår verksamhet.

Läs mer Utforska vår Environmental, Social and Governance (ESG) rapport

Vårt åtagande

Vi är starkt engagerade i patienter och deras hälsa.
Läs mer

Förståelse för multipla kroniska sjukdomar

Tevas Social Impact fokusinitiativ: Upptäcka lösningar på multipla kroniska tillstånd.
Läs mer

Hållbarhetsrapport 2021

Läs vår lokala Hållbarhetsrapport för 2021.

Läs mer Hållbarhetsrapport 2021

Patientsamverkan

Vi tror på värdet av relationer för att utveckla en djupare förståelse för patientens behov.

Läs mer Patientsamverkan

Partnerskap med vårt samhälle

Teva har åtagit sig att förbättra den generella hälsan i samhället - samhällen där vi lever och arbetar, och samhällen som delar vårt mål att förbättra vården runt om i världen.

Läs mer Partnerskap med vårt samhälle

Economic Impact Report

Tevas Global Economic Impact Report Tevas omfattande ekonomiska fördelar och kvantifierar Tevas direkta och indirekta ekonomiska påverkan när det gäller jobb, arbetsinkomst, BNP och generiska läkemedelsbesparingar.

Läs mer Economic Impact Report


Senast granskad maj 2022