Vår påverkan

Vårt engagemang för patienter och deras hälsa är starkt. Vi vet att det är ett stort ansvar och ser det också som ett tillfälle för oss att förbättra människors liv och att skapa varaktig social påverkan.

Möjliggör bättre dagar

Tillgång till hälso- och sjukvård för dem som behöver det mest

ESG is everyone's business at Teva

Utforska vår Environmental, Social and Governance (ESG) rapport

Som ett företag fokuserat på att förbättra patienters liv, har ESG-området (Environmental, Social and Governance) alltid varit central för Teva. Under 2021 avancerade vi våra ESG-insatser och stärkte kopplingen mellan ESG och vår verksamhet – vi håller oss nu själva ansvariga för framtida framsteg. Läs mer i vår ESG-lägesrapport 2021.

Läs mer Utforska vår Environmental, Social and Governance (ESG) rapport

Vårt åtagande

Vi är starkt engagerade i patienter och deras hälsa.

Läs mer

Förståelse för multipla kroniska sjukdomar

Tevas Social Impact fokusinitiativ: Upptäcka lösningar på multipla kroniska tillstånd.

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2021

Läs vår lokala Hållbarhetsrapport för 2021.

Läs mer Hållbarhetsrapport 2021

Patientsamverkan

Vi tror på värdet av relationer för att utveckla en djupare förståelse för patientens behov.

Läs mer Patientsamverkan

Partnerskap med vårt samhälle

Teva har åtagit sig att förbättra den generella hälsan i samhället - samhällen där vi lever och arbetar, och samhällen som delar vårt mål att förbättra vården runt om i världen.

Läs mer Partnerskap med vårt samhälle

Economic Impact Report

Tevas Global Economic Impact Report Tevas omfattande ekonomiska fördelar och kvantifierar Tevas direkta och indirekta ekonomiska påverkan när det gäller jobb, arbetsinkomst, BNP och generiska läkemedelsbesparingar.

Läs mer Economic Impact Report


Senast granskad maj 2022