Sverige

Melancholic people on the beach

Vår påverkan

Vårt engagemang för patienter och deras hälsa är starkt. Vi vet att det är ett stort ansvar och ser det också som ett tillfälle för oss att förbättra människors liv och att skapa varaktig social påverkan.

Möjliggör bättre dagar

Tillgång till hälso- och sjukvård för dem som behöver det mest

Vårt åtagande

Vi är starkt engagerade i patienter och deras hälsa

Läs mer

Partnerskap med vårt samhälle

Teva är engagerad i att förbättra den allmänna hälsan i samhällen där vi bor och arbetar runt om i världen

Läs mer

Teva Social Impact Report & lokal hållbarhetsrapport 2017

Vi strävar efter att nå ut till miljontals människor med våra läkemedel och program på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Läs mer

Förståelse för multipla kroniska sjukdomar
Genom att arbeta tillsammans har vi möjlighet att förbättra livskvaliteten för personer med multipla kroniska sjukdomar och samtidigt minska sjukvårdskostnaderna för individer och samhälle

Läs mer

Patientsamverkan
Vi tror på värdet av samarbeten för att skapa djupare förståelse för patientens behov

 

Läs mer