Säker användning av läkemedel

Oavsett sjukdom är det viktigt att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos.

Läs alltid bipacksedeln noga före användning. Denna information är en del av patientsäkerheten och är patientens ansvar.

Använd endast läkemedel som är avsedda för just dig och fullfölj om möjligt hela behandlingen enligt ordination. Kontakta din läkare om råd om du måste avbryta.

Nedan hittar du ytterligare tips och videor som hjälper dig till säkrare medicinering.

Om du har några frågor kan du alltid kontakta ditt apotek eller läkare.

Tips för säker användning av läkemedel

Toggle

Tänk på att badrumsskåp inte är lämpliga för förvaring av läkemedel på grund av förändringar i värme och luftfuktighet.

Använd läkemedlet så som det har ordinerats av din läkare eller apotekspersonal, var inte kreativ.

Om du har frågor kan du alltid kontakta din apotekspersonal.